Ik twijfel tussen Groen en n-va

Ondanks grote ideologische verschillen konden Groen, n-va en sp.a een aantal belangrijke realisaties voorleggen deze bestuursperiode. Het mobiliteits- en circulatieplan, het vrijwaren van open ruimte met het lobbenstadmodel, een begin met participatie met 'Wijk in de Kijker' en het verder verhogen van het sociaal beleid. Voor Groen is dit niet het eindpunt. Er mogen nog heel wat stappen verder worden gezet voor het vergroenen van de stad, het verhogen van de verkeersveiligehied, en de burger betrekken bij het beleid.

Onze 5 voorstellen voor een groene, duurzame en verkeersveilige stad:

 1. Groen Sint-Niklaas wil de volgende jaren de grootste aanplant van bossen in de geschiedenis van de stad. In elke deelgemeente en bij elke stadslob komt een groot en toegankelijk (speel)bos en de natuurwaarde van de bestaande bossen wordt opgekrikt.
 2. Sint-Niklaas moet koploper blijven op vlak van klimaatambities. Bij elke beleidsbeslissing wordt een klimaattoets meegenomen. Waar alternatieven bestaan, worden fossiele brandstoffen geweerd. Tegen 2040 is de volledige stadswerking én alle gebouwen klimaatneutraal.
 3. Schoolvervoersplannen voor lagere en secundaire scholen brengen alle zwakke punten voor fietsers naar school of hun hobby in kaart. Er wordt sterk geïnvesteerd om zwarte punten weg te werken en er worden haalbare alternatieven uitgewerkt.
 4. De Grote Markt wordt autoluw, gezellig en groen. De knip maakt ruimte vrij voor terrasjes, verplaatsbare speelelementen, groen, water, fiets- en wandelpaden. Zo wordt het stadscentrum gezelliger en groener
 5. Om uit te groeien tot een echte fietsstad, heeft Sint-Niklaas nood aan brede en afgescheiden fietspaden. Door een stijging van de budgetten voor fietspaden, willen we extra comfortabele en veilige fietspaden aanleggen.

Meer acties en ons volledig programma rond vergroening van de stad.

 

Onze 6 voorstellen om de burgers meer samen te brengen:

 1. De wijk wordt de kern van samenwerking tussen Sint-Niklazenaren en de stad en tussen burgers onderling. Wijkbudgetten zorgen voor realisaties van wijkideeën. De wijkgerichte aanpak van de stadsdiensten gaat verder.
 2. Voor aanvang van grote ruimtelijke projecten wordt samen met de buurt bekeken hoe de noden in de buurt kunnen worden meegenomen in het nieuwe project. (bv. bijkomende publieke groene speelruimte, veilige fietsdoorsteken,...)
 3. Leegstaande of onderbenutte (winkel)panden kunnen meer gebruikt worden door Sint-Niklase verenigingen, buurtinitiatieven, creatievelingen en ondernemers. De stad zorgt dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd
 4. Speelstraten en schoolstraten worden beter bekend gemaakt en soms ook uitgerold door de stad zelf. Interessante experimenten zoals de leefstraten in Gent zouden ook hier in Sint-Niklaas toegepast kunnen worden.
 5. Het aanbod van culturele infrastructuur zoals de (nieuwe) bib kan verder verbreden. Zowel in de kernstad als de deelgemeenten kan de bibliotheek nog meer uitgroeien tot een ontmoetings- en ontspanningsplek.
 6. Een brede school zorgt er voor dat het schoolgebouw ook na de uren leeft en er een gemeenschapsbindende factor is. Groen Sint-Niklaas wil scholen stimuleren om meer open te staan voor externe gebruikers door subsidies en ‘sleuteldragers’.

Meer acties en ons volledig  programma om Sint-Niklazenaren dichter bij elkaar te brengen.

Ook hecht Groen veel belang aan veiligheid. Zoals het beste gezondheidsbeleid een is dat zorgt dat er geen zieken zijn die moeten genezen worden, is het beste veiligheidsbeleid dat zorgt dat er geen onveiligheid is. Hoe wet dat willen doen vind je hier.

Verder legt Groen meer de nadruk op het aanpakken van armoede. Acties en ons volledig sociaal programma vind je hier.