De mensen van

Groen Sint-Niklaas

Aster Baeck

Lijsttrekker Fractieleider gemeenteraad

Sofie Heyrman

Schepen voor Welzijn, Diversiteit en Burgerzaken

Bart De Bruyne

Schepen voor Jeugd, Participatie en Gebouwen

Wout De Meester

Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Natuur

Niels Blomme

Bestuurslid

Tim De Roeck

Covoorzitter politiek werk

Liliane Verbeke

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Fatjona Hoxha

Gemeenteraadslid 2e opvolger Vlaams Parlement

Mia Mortier

Voorzitster gemeenteraad

Jonas De Cauwer

Covoorzitter Partijuitbouw