Veiligheid

“Je veilig en geborgen voelen in je straat, wijk of de stad is een basisrecht”


Een stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een stad waar iedereen zich veilig voelt. Je geborgen voelen in je straat, wijk, deelgemeente of stad is belangrijk. De stad werkt samen met  de politie om een geïntegreerd veiligheidsbeleid uit te bouwen op ons volledig grondgebied. 

 

Naast het bestrijding van eigendomsmisdrijven en gewelddelicten zijn ook andere  zaken zoals verkeersveiligheid, milieuveiligheid, omgevingshandhaving en sociale veiligheid (waaronder het tegengaan van intrafamiliaal geweld) prioritair in het veiligheidsbeleid. Groen kiest voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.

 

> Klik hier voor ons volledig project voor 'Veiligheid' <