Fietsrondleiding Wout 10 jaar schepen: "Sint-Niklaas kleurt groen"

21 September 2023

Fietsrondleiding Wout 10 jaar schepen:

Wout De Meester is dit jaar 10 jaar aan de slag als schepen in het Sint-Niklase stadsbestuur. Dit vierden we met rondleiding langs markante plaatsen en realisaties. Dat bleek een schot in de roos.

Op een zonovergoten zaterdag in juli verzamelden zo'n dertig geïnteresseerden voor een interessante namiddag: de fietsrondleiding "Sint-Niklaas kleurt Groen - Wout 10 jaar schepen". Wout De Meester zet zich immers al een decennium lang in voor het vergroenen van onze stad en dat mocht gevierd worden.

We startten onze tocht buiten het Landhuis op de Grote Markt, waar deelnemers meteen geïntroduceerd werden in het lobbenstadmodel dat groen en water naar het stadscentrum moet brengen. Ook "Plan Bloei" passeerde de revue. Dit toekomstplan moet Sint-Niklaas in de toekomst zowel economisch als ecologisch doen bloeien.

Eerste stop was de winkelwandellus. Met deze fel gesmaakte groene opwaardering van de binnenstad sleepte de stad onlangs de prijs publieke ruimte in de wacht. Het ontpopte zich in een mum van tijd tot een favoriet plaatsje van veel Sint-Niklazenaren.

Trots

Van daaruit zetten we koers richting Wijkpark De Witte Molen. Wout De Meester: "Op dit project uit de vorige bestuursperiode ben ik nog steeds erg trots. En vooral op het participatieve proces waarmee het ontwerp tot stand was gekomen. De gebruikers hebben echt de pen mee kunnen vasthouden. Het is ook een toonbeeld van interne samenwerking: verschillende schepenen trokken mee aan de kar."

Een blik op de toekomst

In de onmiddellijke buurt daarvan ligt de Moerlandsite. Nu wordt dit gebied gedomineerd door het ziekenhuis, maar dat blijft niet zo. "We zijn al volop bezig met de toekomstige ontwikkeling. Eens het ziekenhuis verhuisd is, moet hier plaats komen voor groen, bewoning en tewerkstelling. De bestaande gebouwen willen we niet zomaar tegen de vlakte gooien, maar slim herbestemmen. Materialen gaan we zoveel mogelijk hergebruiken", licht Wout al een tipje van de sluier op.

Groene slingers en fuiven in de kerk

Tijdens onze fietstocht bewonderden we verschillende geveltuintjes en groenslingers. "Daar komen er in de toekomst nog heel wat bij. De gratis geveltuintjes waren een groot succes. We kunnen de vraag amper bijhouden. De aangelegde tuintjes werken blijkbaar aanstekelijk, want nog elke dag vragen mensen om een geveltuintje. Het is duidelijk dat veel inwoners enthousiast zijn om zelf bij te dragen aan een groenere stad, zelfs op plaatsen waar ruimte schaars is. Daar kunnen we enkel blij om zijn", vertelt Wout enthousiast.

De Paterssite verraste ons met de innovatieve, duurzame, en non-profit woonvorm "Copen" van WoonCoop. We wierpen ook een korte blik op de duurzame verbouwing van de Paterskerk. Die was blijkbaar net voor de renovatie het decor van enkele legendarische nieuwjaarsfuiven: "Dat begon ooit als een ambitieus idee van ons huidig raadslid Aster Baeck. Niemand hield dat voor mogelijk, maar hij zette toch door. Mét succes. Door tijdelijke invullingen kan je mensen laten zien en voelen wat er op een plaats allemaal mogelijk is."

Langs trage wegen

Volgende halte: de toekomstige Fietsbrug Vijfstraten. Momenteel nog een ontbrekende schakel in de Fietssnelweg Antwerpen-Gent maar alles ligt ondertussen klaar om de brug te monteren. "Tegen het einde van 2024 rijden we over een prachtige brug boven het autoverkeer. Veiliger, aangenamer en groener. Iets om naar uit te kijken", aldus Wout.

Ook de trage wegen behoren tot het pakket bevoegdheden van Wout. Die voerden ons langs het bufferbekken aan de Klapperbeek richting Nieuwkerken. "De afgelopen jaren hebben we samen met enkele partners gewerkt aan de opwaardering van enkele trage wegen. Meer beleving, een betere bewegwijzing, duidelijkere tracés: samen met de Koninklijke Oudheidkundige Kring en De Raaklijn hebben we hier mooie stappen vooruit gezet."

Een van de hoogtepunten van de tocht was het prachtige Menapiërspark in Nieuwkerken-Waas. Wout vertelt honderduit: "Het park is ontworpen in samenspraak met de buurt en kinderen uit de Nieuwkerkse scholen. Het is ook een knooppunt van Trage Wegen. De naamkeuze herinnert aan archeologisch ontdekkingen op de site bij de werken in het park. Wat mij betreft een nog te weinig bekende parel in het dorpshart van Nieuwkerken."

Ideeën verwezenlijken

Tijd om de terugweg richting Sint-Niklaas in te zetten en kennis te maken met enkele toekomstige buurtbossen in het noorden van de stad. Zowel in het Bolleakkergebied als bij Stadsrandbos Noord kocht de stad de afgelopen jaren grote stukken grond aan: "Hier komen buurtbossen, maar we beschermen ook het open landschap. Binnen deze groene lobben is er plaats voor natuur, zachte recreatie en landbouw. Via een netwerk van trage wegen zorgen we voor ontsluiting." Voor Wout schuilt ook enige nostalgie in het toekomstige Stadsrandbos Noord: "Het idee hiervoor werd geopperd toen ik zelf nog in de jeugdraad zat. Met de KSA hadden we hier in de buurt onze vaste stek. Dat ik dat idee zoveel jaar later concreet kan maken, maakt het extra speciaal voor mij."

Terug naar de roots

Nog meer plaats voor nostalgie is er in de Clementwijk. "Hier liggen mijn roots", lacht Wout. "Al is de wijk ondertussen ook sterk veranderd. Naast de 'Vogeltjeswijk' verrees een voorbeeldwijk qua duurzaamheid. De structuur van de vroegere akkers diende als basis voor de nieuwe woonwijk. Natuurlijke en avontuurlijke speelplekken, waterbuffering op de site en weinig autoverkeer maken deze wijk bijzonder. Terugkeren naar mijn ouderlijk huis wordt daardoor extra speciaal", blikt Wout terug.

Aan de Mechelen Terneuzen-wegel werd stilgestaan bij de plannen voor de verbreding van de fietssnelweg. We hielden ook even halt bij de groene oase Brasserie Honingdauw. "Je zou er zo aan voorbijrijden, maar deze kleine groene plekjes spelen een cruciale rol in de biodiversiteit. Nergens in de stad vind je meer bijensoorten."

Nog een plaats om reikhalzend naar uit te kijken: Het Sportkringpark. "Hier starten binnenkort de werken aan het nieuwe zwembad. Een klein wistjedatje: het zwembadwater zal verwarmd worden met restwarmte uit de riolering. Via de opengelegde Molenbeek wordt het mooi fietsen richting Sinaai en Belsele en het buurt- en speelbos wordt een aanwinst voor de ruime buurt."

Smaakt naar meer

Na deze informatieve en inspirerende tocht eindigden we onze dag bij Café Congé, op de terreinen van Forum Da Vinci. Ook hier zal Wout zijn bestuurlijke vingerafdrukken achterlaten want de aanpalende speelplaats wordt binnenkort vergroend en onthard. Met een drankje toostten we op een geweldige middag en op het tien jaar Wout De Meester in het stadhuis van Sint-Niklaas.

Lijsttrekker Aster Baeck: "Een bijzonder geslaagd initiatief. We hebben niet enkel genoten van het prachtige weer maar ook van de inspirerende initiatieven die onze stad groener maken. De fietsrondleiding smaakte alvast naar meer. Meer mensen zouden zo kunnen ervaren hoe Sint-Niklaas kleurrijker en groener wordt."