Nieuw sociaal en inclusief woonproject op de Gerdasite gooit de deuren open

21 September 2023

Nieuw sociaal en inclusief woonproject op de Gerdasite gooit de deuren open

"Dit woonproject op de Gerdasite is een prachtig voorbeeld van hoe de stad met verschillende partners samenwerkt om een sociale en inclusieve woonomgeving te creëren." 

De Gerdasite ontpopt zich steeds meer tot een welzijnssite. Binnenkort opent hier een nieuw sociaal woonproject met sociale woningen, noodopvangunits en een duurzaam woonproject voor mensen met een beperking. "Dat we al deze partners samenbrengen op één site die door één ontwikkelaar als geheel geconcipieerd werd, is uniek in onze stad en daarbuiten."

Op dinsdag 5 september van 15.30 tot 19 uur konden buurtbewoners en geïnteresseerden al een kijkje komen nemen op de werf op de Gerdasite. Hier krijgt een unieke sociale site steeds meer vorm. Ze omvat 23 appartement die gebouwd worden door de nieuwe woonmaatschappij WoonST, 9 noodopvangunits die onder de hoede van het OCMW zullen staan en BijZOnderOns, een huis waar 12 volwassenen met een beperking een nieuwe thuis krijgen. Zowel schepen voor Welzijn Sofie Heyrman, Liliane Verbeke (lid Bijzonder Comité) als Aster Baeck (fractieleider en lijsttrekker Groen) bezochten in primeur het project: "We zijn echt onder de indruk. Met dit project tonen we echt dat we een sociale en warme stad zijn."

Buren en partners

De Gerdasite, genoemd naar de voormalige voetbalploeg die hier tussen de Abingdon-, Broeders-, Kongo- en Knaptandstraat in Sint-Niklaas haar thuiswedstrijden speelde, ontwikkelt zich meer en meer tot een welzijnssite avant la lettre. Naast de gebouwen en de zorgflats van De Klokke verrees dienstencentrum Den Aftrap en sinds 2014 verhuisden het OCMW en de welzijnsdiensten van de stad naar deze stek. In 2021 kwamen daar met Het Bokkenhof nog assistentieflats bij.

Schepen voor welzijn Sofie Heyrman: "Deze site is zowat het symbool voor de verwevenheid van het welzijnsveld in onze stad. De stadsdiensten en het OCMW, Zorgpunt, voorzieningen voor mensen met een beperking, projecten van de woonmaatschappij: we zijn hier buren en partners. Met het Sint-Niklase Toontjeshuis BijZonderOns komt hier nog een belangrijke partner bij."

Een warme en duurzame thuis voor jongvolwassen

Binnenkort krijgt Sint-Niklaas een eerste Toontjeshuis. Toontjeshuizen bieden een duurzame thuisomgeving voor (jong)volwassenen met een beperking. Gericht op de specifieke zorgnoden van de bewoners maar ook met het oog op een zo zelfstandig mogelijk leven. Een groep Sint-Niklase ouders van kinderen met een beperking zette haar schouders onder dit project om een warme woonomgeving te creëren voor hun en andere kinderen. Dit huis werd ondertussen 'BijZonderOns' gedoopt.

Schepen Heyrman kent de sector als geen ander. "Naast mijn job als schepen, ben ik nog steeds actief in Raakzaam, een voorziening voor mensen met een beperking. Eén van de grootste bezorgdheden van ouders van kinderen met een beperking is dat de zorg voor hun kinderen verder blijft lopen ook als ze daar zelf niet meer toe in staat zijn. Ook de nabijheid is belangrijk: een warme thuis met de gepaste verzorging dichtbij huis. BijZonderOns biedt een mooi antwoord op die bezorgheden. We zijn dan ook erg blij dat we hen een plaats op deze site kunnen bieden. Het Sint-Niklase Toontjeshuis zal het eerste in Vlaanderen zijn dat de deuren opent."

Extra sociale woningen

De nieuwe woonmaatschappij WOONST (een fusie van de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting, Woonanker uit Temse, de Waasse Landmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor) bouwt op de Gerdasite 23 appartementen. Bestuurslid Liliane Verbeke: "We voorzien hier een divers aanbod en richten ons met deze woningen in de eerste plaats op 70-plussers. De nabijheid van het centrum en tal van voorzieningen is een enorm voordeel. Bovendien is het aanbod aan sociale woningen zeker voor deze doelgroep vandaag erg beperkt. Deze extra woningen zijn dus zeer welgekomen."

Op verhaal komen

Verder krijgen ook 9 nieuwe noodopvangunits een plaatsje op de site. Zij komen onder de hoede van het OCMW. "Het is de bedoeling om hier mensen op te vangen die - om welke reden dan ook - in een moeilijke woonsituatie beland zijn. Ze kunnen hier enkele weken op verhaal komen en ondertussen werken we intensief aan een duurzame oplossing. In een klassieke opvang kan je slechts enkele dagen terecht, hier nemen we de tijd om in te spelen op de individuele behoeften en bieden we een ondersteuning op maat", vertelt schepen Heyrman.

Na afloop van het bezoek is het voor lijsttrekker Aster Baeck duidelijk: "Dit woonproject op de Gerdasite is een prachtig voorbeeld van hoe de stad samenwerkt met verschillende partners om een sociale en inclusieve woonomgeving te creëren. Dit is echt 'Iedereen Mee' in de praktijk."