Sint-Niklaas van start met wijkbudget in Kroonmolenwijk

17 Januari 2024

Sint-Niklaas van start met wijkbudget in Kroonmolenwijk

Wat zou jij in jouw wijk, buurt of deelgemeente doen met 100 000 euro? Met het wijkbudget krijgen inwoners van de Kroonmolenwijk zelf de sleutels in handen om hun wijk te verbeteren.

Een wijkbudget is voor Sint-Niklaas een primeur. "Dat we een deel van het stadsbudget ter beschikking stellen van de buurt zelf om initiatieven te ontwikkelen die de buurt beter kunnen maken, is nieuw voor ons", stelt schepen voor participatie Bart De Bruyne. Het wijkbudget kadert in het project Kroonmolen aan Zet, dat het leven in deze wijk wil verbeteren en versterken door stevig in te zetten op sociale cohesie en netwerken en partnerschappen binnen de wijk. "Het wijkbudget is de kroon op het werk dat we in de Kroonmolenwijk al verzetten. We hopen hiermee het buurtgevoel nog te versterken."

Allemaal aan zet

De ambitie voor het project ligt volgens schepen De Bruyne hoog: "Dit plan komt niet uit het niets. De afgelopen twee jaar hebben we de wijkbewoners intensief bevraagd. We weten nu welke troeven ze in de buurt ervaren en wat er bovenaan hun prioriteitenlijst staat als het gaat om dingen die ze in de Kroonmolenwijk anders zouden willen zien. Met dit budget kunnen we daar ook mee aan de slag gaan. Met 'we' bedoel ik niet enkel 'de stad'. Vaak kijken mensen enkel in de richting van het stadsbestuur of de stadsdiensten voor oplossingen. Met het wijkbudget willen we tonen dat de wijk gemaakt wordt door iedereen die er woont en werkt. Inwoners, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, handelszaken: we zijn allemaal samen aan zet."

Op maat van Sint-Niklaas

Voor de methodiek van het wijkbudget ging de stad niet over één nacht ijs. "We legden ons oor te luisteren bij onderzoekers en gingen ook op bezoek in Gent, waar ze al heel wat ervaring met wijkbudgetten hebben. Op basis daarvan hebben we een model uitgewerkt op maat van Sint-Niklaas. We hopen het in de toekomst ook in andere wijken of in de deelgemeenten toe te passen."

Burgers, verenigingen en organisaties kunnen in het voorjaar van 2024 voorstellen indienen. De enige voorwaarden zijn dat het voorstel inspeelt op de uitdagingen die uit de bevraging naar boven kwamen én dat de indiener zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Daarna gaat de stad aan de slag met de ingediende voorstellen. "We willen vooral de voorstellen sterker maken en ze meer kans op slagen geven. Gelijkaardige voorstellen kunnen eventueel samengebracht worden. We willen initiatiefnemers telkens koppelen aan stadsmedewerkers die ervaring hebben in het uitwerken en uitrollen van projecten. Dat is een wederzijdse verrijking: de stad houdt voeling met de wijk en inwoners leren bij over de stappen die je nodig hebt om een idee ook echt uit te voeren."

De Kroonkiezers

Een belangrijke rol is weggelegd voor het wijkpanel, de Kroonkiezers. Zij zullen finaal beslissen hoe het geld besteed wordt. " In december kregen een dikke 500 inwoners van de Kroonmolenwijk een uitnodiging in de bus met de vraag of ze Kroonkiezer wilden worden. Deze brieven werden niet willekeurig verstuurd: de samenstelling van het wijkpanel moet een weerspiegeling zijn van de inwoners van de wijk. Aan de hand van vooropgestelde criteria werden 500 mensen uitgeloot. Uiteindelijk zullen 20 inwoners zich een jaar lang Kroonkiezer mogen noemen. Later dit jaar hakken zij de knoop rond de besteding van het geld door."

Banden versterken 

Op de nieuwjaarsreceptie van de buurt op 20 januari wordt het project officieel voorgesteld. Vanaf dan tot 12 maart kunnen bewoners en organisaties voorstellen indienen. Tegelijk loopt in de bibliotheek - die nog net op het grondgebied van de Kroonmolenwijk ligt - een tentoonstelling van de deurportretten die bij de start van Kroonmolen aan Zet gemaakt werden. "Met deze initiatieven willen we de banden met de wijk en tussen de wijkbewoners sterker versterken. Ik ben al erg benieuwd welke initiatieven er zullen opborrelen", besluit schepen De Bruyne.