Stevige structurele subsidie voor Sint-Niklase jeugdhuizen

22 December 2023

Stevige structurele subsidie voor Sint-Niklase jeugdhuizen

De komende vier jaar krijgen de jeugdhuizen JC Den Eglantier, OJC Kompas en De Gemeenschap meer dan dubbel zoveel subsidies van de Vlaamse overheid. Met dat extra geld kunnen ze hun aanbod stevig opkrikken. Een flinke opsteker voor de Sint-Niklase jeugd.

320 000 euro. Dat is de som die vanaf 2024 jaarlijks vanuit de Vlaamse Overheid richting de Sint-Niklase jeugdhuizen zal vertrekken. Dat geld zullen ze gebruiken om extra jeugdwerkers aan te werven om hun aanbod gevoelig uit te breiden. Schepen voor jeugd Bart De Bruyne is erg opgetogen: "Tot dit jaar konden we aanspraak maken op 123 000 euro. Daar komt nu een stevig budget bij. Omgerekend betekent dit dat de drie jeugdhuizen 6 extra beroepskrachten kunnen aantrekken. Die zijn nodig om een breder en sterker aanbod uit te werken. Zo kunnen we meer Sint-Niklase jongeren bereiken. Want dat is waar het finaal om draait: de Sint-Niklase jeugd kansen geven om zich op zo veel mogelijk gebieden te ontwikkelen en te laten groeien."

Intensief traject

De subsidies zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Met elk jeugdhuis werd een intensief traject afgelegd om tot een sterk dossier te komen. "We konden hier rekenen op de expertise van JOS vzw die zich onder andere toeleggen op het ondersteunen van jeugdhuizen. Zij hebben samen met de jeugdhuizen bergen werk verzet. Ambities formuleren en scherp stellen. Ambitieuze bovenlokale projecten uitwerken en die op elkaar afstemmen om binnen de stad tot een sterk aanbod te komen dat de troeven van elk jeugdhuis optimaal in de verf zet. Zoeken hoe we nog meer jongeren kunnen bereiken. Dit resulteerde in drie sterke dossiers die door de Vlaamse overheid met een stevige subsidie beloond werden", steekt schepen De Bruyne zijn waardering niet onder stoelen of banken.

Infrastructuur

De subsidies passen binnen een ruimer plaatje. Schepen De Bruyne: "Dit is een belangrijke stap in het verhaal dat we met de professionele jeugdhuizen aan het schrijven zijn. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in infrastructuur. Elk jeugdhuis heeft of krijgt een kwaliteitsvol onderkomen. OJC Kompas vond een plaats in Het Binnenwerk waar ze mee hun schouders zetten onder de repetitieruimtes. De Gemeenschap bouwde een oud bankfiliaal om tot een prachtig en goed uitgerust jeugdhuis. JC Den Eglantier wordt één van de hoofdbewoners van KOLAB dat vorig jaar de deuren zal openen. Nu is het tijd voor de volgende fase: extra professionals aanwerven om het aanbod en het doelpubliek uit te breiden."

Eigenheid verder ontwikkelen

Elk jeugdhuis heeft zijn eigenheid en die kan het - geruggensteund door een structurele subsidie voor 4 jaar - nu verder uitbouwen. "Het ontwikkelen van talent in de breedste zin van het woord staat bij elk jeugdhuis, naast ontmoeting, centraal. OJC Kompas heeft heel wat expertise in het begeleiden van jonge makers en hebben een stevige reputatie en knowhow rond (rock)muziek. Die kunnen ze nu verder uitbouwen, samen met de repetitiekoten die ze op hun locatie uitbaten", vertelt schepen De Bruyne.

"Jongeren die eerder hun ei kwijt willen binnen de elektronische muziek of zich willen toeleggen op dj'en, kunnen dan weer terecht bij JC Den Eglantier. Met Black Teeth Records hebben ze daar een sterke partner voor in huis. Daarnaast is er ook aandacht voor beeld en samen eten en koken. Door hun ligging aan het Sint-Nicolaasplein kunnen ze er mee voor zorgen dat dit plein het jongerenplein 2.0 wordt. De Gemeenschap kan voor het eerst rekenen op structurele subsidies. Nu hun pand af is en ze hun eerste professionele medewerker aangeworven hebben, loopt hun werking als een trein. Zij focussen dan weer op digitalisering en gaan aan de slag met maatschappelijk actuele thema's door onder andere debattraining."

Foto: Het Laatste Nieuws