Cardijnlaan wordt de straat van de toekomst

12 Januari 2021

Cardijnlaan wordt de straat van de toekomst

De impact van de klimaatverandering is ook in onze stad voelbaar. De steeds hetere en drogere zomers laten zich vooral in het stadscentrum voelen, met stijgende temperaturen (het zogenaamde hitte-eilandeffect) en een nijpend tekort aan water als gevolg. Stad Sint-Niklaas nam daarom deel aan het proefproject ‘Vlaanderen breekt uit’ van de Vlaamse overheid. Doel van dit project: onze straten en pleinen ‘futureproof’ maken door ze zoveel mogelijk te vergroenen en te ontharden. Om op die manier te zorgen voor een betere waterhuishouding, een leefbaarder klimaat en meer biodiversiteit. Hoe zo’n ‘straat van de toekomst’ eruit zal ziet, kan je begin 2022 in de Kardinaal Cardijnlaan ervaren.

In de loop van 2020 werd het startschot gegeven voor een traject dat samen met de bewoners van de Cardijnlaan gelopen werd. Zij kennen immers hun straat het best. Tijdens een aantal inspraakmomenten lichtten stadsmakers hun plannen toe en konden bewoners hun ideeën en verwachtingen kwijt. De focus lag niet enkel op ontharding en vergroening, ook andere verzuchtingen en pijnpunten kregen uiteindelijk een plaats in het finale plan. Zo zal er naast ruimte voor groen en water ook meer plaats zijn voor ontmoeting én komt er een oplossing voor het probleem van het sluipverkeer dat al te vaak door deze straat raast.

Stenen maken plaats voor een bloemrijk graslandschap

In de Cardijnlaan voert op dit moment de verharding de boventoon. Een brede straat, afgeboord met een riante parkeerruimte en daarnaast ook nog trottoirs en verharde opritten: water kan bij buien amper in de bodem dringen én de versteende oppervlakte warmt bij hitte danig op. Bovendien staan er amper bomen die in de zomer voor de broodnodige verkoeling kunnen zorgen. De aanwezige verharding ruimt grotendeels plaats voor een bloemrijk graslandschap met bomen. Het regenwater loopt via grachten naar ondiepe waterbuffers

"De aanwezige verharding ruimt grotendeels plaats voor een bloemrijk graslandschap met bomen. Het regenwater loopt via grachten naar ondiepe waterbuffers."

Schepen voor ruimtelijke ordening Wout De Meester.

Sluipverkeer bannen

De tijd waarin auto’s de wijk tegen soms (erg) hoge snelheid doorkruisten richting centrum, behoort weldra tot het verleden. De straat wordt een woonerf waar voetgangers en fietsers voortaan het tempo bepalen. Deze straat blijft immers een belangrijke fietsas. De bereikbaarheid van de woningen blijft gegarandeerd door een breed betonnen pad dat doorheen het gebied meandert en waaraan de verschillende opritten aantakken. Her en der komen ook kleine pleintjes met ruimte om even te verpozen of te spelen. Op het breedste gedeelte kan er zelfs een heus buurtfeest plaatsvinden.

Met deze heraanleg willen de Vlaamse overheid en het stadsbestuur laten zien hoe we grotendeels verharde straten uit de afgelopen decennia met enkele doordachte ingrepen kunnen aanpassen aan een veranderde klimaatrealiteit. Buurtbewoners kunnen de komende weken nog input geven op het voorontwerp. Tegen maart 2021 moet het definitieve ontwerp klaar zijn, zodat tegen eind 2021 de eerste spade de grond in kan. Begin 2022 kunnen we met zijn allen het resultaat aanschouwen.