Eerste stappen tot noordelijk stadsbos!

08 Januari 2022

Eerste stappen tot noordelijk stadsbos!

Groen trok naar de kiezer met de ambitie om een buurtbos te voorzien in elke stedelijke lob en elke deelgemeente. De nood aan nieuw, toegankelijk groen is in het noorden van de stad het grootst, omdat hier geen enkel toegankelijk bos is. Het aanplanten en spelen in een noordelijk buurtbos is dan ook een gekoesterde droom van veel jeugdbewegingen in de noordrand van de stad. Nu moeten ze richting Puitvoet om in de bossen te kunnen ravotten, binnen afzienbare tijd krijgen ze een speelstek dichter in de buurt. Ook de buurtbewoners snakken al langere tijd naar een bos op wandelafstand. De aankoop van de eerste gronden en de start van de procedure om het wettelijk verankeren van het bos vast te leggen zijn twee belangrijke stappen in de realisatie van het buurtbos.

Aankoop eerste gronden

De gemeenteraad gaf op 25 juni zijn fiat om twee percelen aan te kopen achter de Dillaartwijk. Die sluiten aan op een stuk grond dat al eigendom was van het ocmw. Samen zijn ze goed voor meer dan 2 hectare. Eens de pacht in 2027 afloopt, kan de bebossing starten. Gesprekken om binnen deze zone nog andere gronden aan te kopen lopen nog.

Het verankeren van een groene toekomst van het gebied met een RUP

Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) moet de ruimtelijke bestemming van bos juridisch vastklikken. Ook wordt gekeken naar een voorkooprecht voor de stad. Om dit bekent te maken organiseerde de stad Sint-Niklaas een informatie moment, en is een informatief filmpje met schepen voor ruimtelijke ordening Wout De Meester (Groen) gemaakt dat allen duidelijk samenvat. Je vindt alle informatie op de site van de stad.

Het groene lobbenmodel: van theorie naar praktijk

Het Sint-Niklase stadsbestuur koos al in 2014 als eerste Vlaamse stad voor het lobbenstadmodel. In deze lobben worden bewoning, diensten en verkeer rond de belangrijke invalswegen naar de stad samengebracht. Dit model wordt als kompas bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen gebruikt, om ervoor te zorgen dat de stad zich planmatig en niet als een olievlek uitbreidt en groen en bebouwing in evenwicht blijven. Tussen deze ‘vingers’ ontstaat ruimte om groen en water tot in het centrum van de stad te brengen: de groene lobben. Deze bestuursperiode wil de stad dit model juridisch verankeren én werk maken van de groene lobben door in elke lob en deelgemeente een buurtbos te creëren. Achter de schermen werken stadsplanners al jaren aan dit model, maar met de aankopen van dit jaar wordt de theorie ook in de praktijk omgezet.

 

Vlnr. : Jelle Van Goethem, bestuurslid en buurtbewoner, Wout De Meester, schepen voor ruimtelijke ordening en natuur, Tim De Roeck, voorzitter Groen Sint-Niklaas en buurtbewoner