Samentuin Kroonmolenwijk feestelijk ingezaaid

05 Maart 2024

Samentuin Kroonmolenwijk feestelijk ingezaaid

De Kroonmolenwijk is sinds kort een fijne plek rijker. Een braakliggende terrein werd omgetoverd tot een samentuin waarin buurtbewoners en scholen samen groenten kunnen kweken.

Met het project Kroonmolen aan Zet bouwt Sint-Niklaas samen met de buurtbewoners aan een betere, fijnere en levendigere wijk. De dichtbevolkte wijk in het centrum van de stad kreunt onder een gebrek aan groen en kwalitatieve openbare ruimte.

Uit de intensieve bevraging die eerder in de wijk plaatsvond, schoven de buurtbewoners dit als één van de prioriteiten naar voren: meer groen in de buurt. Naast meer ontmoeting was dit één van de dingen die ze graag in hun wijk veranderd zagen. Met de aanleg van een samentuin in de Rolliersstraat komen deze twee verzuchtingen samen. "Dat er ook nog een educatief aspect aan gekoppeld wordt, maakt dit project nog interessanter", klinkt het bij schepen voor participatie Bart De Bruyne. Op 27 februari werd de samentuin officieel ingezaaid.

Braakliggend stuk grond

Tot vorig jaar was dit een braakliggende stukje grond midden in de wijk. "De eigenaar stelde het ter beschikking van de buurt in afwachting van de ontwikkeling. Tegelijk was de energiecoach van de stad op zoek naar een lapje grond om een educatief groentetuinproject te starten. Hier zouden schoolkinderen alles kunnen leren over groenten, planten, zaaien en oogsten. Dit bleek de ideale locatie: op een boogscheut van de scholen én in een wijk die snakt naar groen", vertelt schepen De Bruyne.

Samenwerking

"Dit toont de kracht van een project als Kroonmolen aan Zet. Door de krachten te bundelen, netwerken tussen stad, bewoners, organisaties en scholen te bouwen en door de noden van de wijk nauwgezet in kaart te brengen, konden we hier twee vliegen in één klap slaan", looft schepen De Bruyne het opzet.

Het werd uiteindelijk een mooie samenwerking tussen heel wat partners. VTS 3 en de Biotechnische van de Broeders timmerden de plantenbakken in elkaar en vulden ze met grond. De expertise komt van de provincie Oost-Vlaanderen die twee moestuincoaches ter beschikking stelde en Velt, dat een reeks lessen ecologisch tuinieren zal verzorgen. Enkele klasjes van de Jonatanschool en de Broederscholen zullen er les krijgen van de moestuincoaches. Ook Sonitron, hogeschool Odisee en het opvangcentrum van het Rode Kruis zetten samen met de stad mee hun schouders onder het project.

Zaaifeest

Op 27 februari werd de samentuin onder een stralende zon officieel ingewijd met een zaaifeest. De plantbakken werden geïnstalleerd en van het eerste plantgoed voorzien en de leerlingen kwamen langs om kennis te maken met het project. Ook de buurt kreeg de gelegenheid om plantjes te zaaien. In aanwezigheid van Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis en schepenen Wout De Meester en Bart De Bruyne werd de tuin officieel geopend verklaard.

"Binnen enkele maanden is het tijd om te oogsten. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan: we plannen op 24 mei een waar oogstfeest waarbij we de scholen, de partners en de buurt samenbrengen om te genieten van wat de tuin heeft voortgebracht. Zo krijgt een wat verloren plaatsje in deze wijk een hele bijzondere invulling", besluit schepen De Bruyne.