Ruimte

‘Een rustige woonomgeving met gezellige pleinen en groen op wandelafstand.’

Het ruimtelijk beleid bepaalt waar gewoond wordt, waar winkels, terrasjes en groen zijn, waar ondernemers nieuwe bedrijven kunnen beginnen en waar gespeeld kan worden in parken en bossen. Groen Sint-Niklaas wil gaan voor wonen in een gezellige en groene kernstad en deelgemeenten waar alle voorzieningen bereikbaar zijn met de fiets of het openbaar vervoer. Buiten deze woonkernen wil Groen de open ruimte sterker beschermen tegen verkavelingsdruk van woningen en baanwinkels. De buitenruimte bestaat daar dan uit duurzame landbouw en grote bossen.


Om Sint-Niklaas te laten evolueren naar zo een stad, is een helder beleidskader nodig. Zo is de afgelopen bestuursperiode het lobbenstadmodel aangenomen als het ruimtelijk kader voor de verdere ontwikkeling van onze kernstad. Het lobbenstadmodel combineert compacte stadslobben met groene en blauwe vingers, waardoor bomen en water tot in de centrum van de stad doordringen. Dit brengt de nodige groene ruimte, rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming. Deze principes moeten verder juridisch worden verankerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen voor de stad.


Het lobbenstadmodel spreekt zich uit voor de kernstad, maar daarnaast moet ook de open ruimte en het buitengebied verder worden beschermd. Het is essentieel het karakter van de dorpen te bewaren, maar hen ook de kans te geven leefbare kernen te blijven. Naast in de kernstad is er plaats voor beperkte kwalitatieve verdichting in de dorpskernen.

 

Een beleid om onze ruimtelijk visie te bekomen staat uiteraard niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,...

 

> Klik hier voor al ons volledig programmahoofdstuk 'Ruimte' <