Sint-Niklaas stelt nieuw regenboogplan voor

18 Mei 2022

Sint-Niklaas stelt nieuw regenboogplan voor

Aan de vooravond van de dag tegen homo- en transfobie stelde stad Sint-Niklaas zijn gloednieuwe regenboogplan voor. Met dit plan wil de stad gendergelijkheid, genderidentiteit en seksuele oriëntatie prominenter op de agenda zetten. In sterke dialoog met de LGBTQI+-gemeenschap werd een actieplan uitgewerkt dat deze thema's de komende jaren bespreekbaarder én zichtbaarder moet maken. "We willen een warme en inclusieve stad zijn. Dit regenboogplan is opgebouwd uit heel concrete acties om de LGBTQI+-gemeenschap in onze stad een luidere stem te geven."

De kiemen voor het plan werden al gelegd in 2019. Tijdens het stadsgesprek Iedereen mee konden geïnteresseerde burgers ook van gedachten wisselen over gendergelijkheid en seksuele oriëntatie. Met deze inwoners en samen met vertegenwoordigers van de LGBTQI+-gemeenschap werd een participatietraject gestart dat uiteindelijk uitmondde in een specifiek regenboogplan. Dit plan telt tal van concrete acties en is opgebouwd rond 4 pijlers: sensibiliseren, ontmoeting, de aanpak van zinloos geweld en aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  "Met het diversiteitsprogramma zetten we sterk in op gelijke kansen en het wegwerken van drempels. Dit programma vormt het kompas voor ons diversiteitsbeleid. Het regenboogplan diept dit programma verder uit. Ook de LGBTQI+-gemeenschap maakt onlosmakelijk deel uit van onze stad. Enkele recente gevallen van homofoob geweld in onze stad maken duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Met een resem specifieke acties die we in samenspraak met de gemeenschap zelf uitwerkten wil de stad zich hiervoor echt engageren," klinkt het bij schepen van diversiteit Sofie Heyrman.

"We willen een warme en inclusieve stad zijn. Dit regenboogplan is opgebouwd uit heel concrete acties om de LGBTQI-gemeenschap in onze stad een luidere stem te geven."

Communicatie en zichtbaarheid

Het regenboogzebrapad op de Grote Markt is al jaren een vaste waarde. In de loop van dit jaar komt er nog een twee zebrapad bij op Driekoningen. Later dit jaar krijgt een betonnen muur in de Lodewijk De Meesterstraat een heuse Iedereen Mee-muurschildering. "Zichtbaarheid is zeker in deze visueel ingestelde tijden erg belangrijk," stelt schepen Heyrman. "In de beeldkeuze bij al onze publicaties hebben we hier veel aandacht voor. Op de internationale dag tegen homo- en transfobie hangen we consequent overal de regenboogvlag uit en ook de Draag Paars-actie steunen we volop. Ook in onze communicatie trekken we die lijn door. Niet iedereen identificeert zich zomaar meer met de klassieke genderstereotypes en door in onze teksten bijvoorbeeld te kiezen voor neutrale aansprekingen, willen we iedereen het gevoel geven erbij te horen." In die context onderzoekt de stad of het in nieuwe stadsgebouwen genderneutrale toiletten kan inrichten.

Strijd tegen zinloos geweld

Sint-Niklaas kende de afgelopen tijd ook enkele gevallen van (extreem) homofoob geweld. Zo leeft binnen de LGBTQI+-gemeenschap een sterke vraag naar 'safe spaces', plaatsen waar bijvoorbeeld jongeren elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten. Schepen Heyrman: "We onderzoeken of het nieuwe OverKopHuis zo'n plaats kan zijn waar af en toe ontmoetingsmomenten en praatgroepen kunnen doorgaan. In geval van agressie of een haatmisdrijf weten mensen - of ze nu slachtoffer of getuige zijn - vaak niet hoe ze moeten reageren.  Door omstaanderstrainingen te geven aan stadspersoneel, op scholen en aan verenigingen geven we hen daarvoor de nodige tools. We willen daarnaast jaarlijks met de lokale politie samenzitten om preventieacties tegen zinloos geweld tegen LGBTQI+-personen uit te werken."

Bespreekbaar maken

Een laatste belangrijke pijler van het regenboogplan is bespreekbaarheid van het thema. "Via vormingstrajecten willen we leerkrachten en professionele hulpverleners empoweren om over genderdiversiteit en genderexpressie in gesprek te gaan. In een superdiverse stad als Sint-Niklaas merken we dat dit thema binnen sommige gemeenschappen nog echt in de taboesfeer zit. Door vormingen op maat op te zetten, willen we dit taboe een stuk doorbreken," werpt schepen Heyrman een blik op de ambities. "Het nieuwe regenboogplan moet een levend plan worden. We willen steeds kunnen blijven inspelen op nieuwe noden en nieuwe initiatieven of ideeën ondersteunen. Uiteraard in zeer nauw overleg met de gemeenschap zelf."