Programma online

03 Juli 2018

Programma online

U kan het lokale partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vanaf nu terugvinden op onze website!

Vanaf nu kan u ons partijprogramma terugvinden bij Onze Standpunten > Groot Programma.

Een zeer lijvig document, maar met deze 3 speerpunten:

  1. Groen maakt gelukkig. Deze legislatuur groeiden we als klimaat- en fietsstad maar er is nog veel werk. Wij willen meer groene straten en pleinen. Groen Sint-Niklaas wil de volgende jaren de grootste aanplant van bossen in de geschiedenis van de stad. Elke deelgemeente en bij elke stadslob komt een groot en toegankelijk (speel)bos en de natuurwaarde van de bestaande bossen wordt opgekrikt.
  2. Iedereen mee! Groen wil dat iedereen in de stad mee kan. Voorbije legislatuur trokken we het armoede en diversiteitsplan. We willen een stap verder zetten. Sint-Niklaas heeft met 5,7% sociale woningen een historisch structureel tekort. Dit moet verder aangepakt worden. Groen Sint-Niklaas wil de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH) en Soveka ondersteunen om het aantal sociale huurwoningen op te trekken naar minimaal 9%.
  3. Betrokken burgers. Sint-Niklaas dat zijn niet alleen huizen, straten, parken en pleinen. Mensen - jij en ik - vormen de stad. Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Wij willen meer investeren in de wijken. Het project ‘Wijk in de kijker” moet verder uitgebreid worden naar alle wijken. We voorzien budgetten voor voorstellen in de wijk, investeren in ontmoetingsplekken, stimuleren het vrijwilligerswerk en zetten meer personeel in voor ondersteuning in de wijk.

Lees al onze voorstellen in ons Groot Programma.