Pilootproject Tand-em verlaagt drempel naar tandarts

10 Maart 2017

In Sint-Niklaas slaan - onder impuls van Schepen Sofie Heyrman - Stad, OCMW, Wijkgezondheidscentrum De Vlier de handen in elkaar om de financiële en psycho-sociale drempel om een tandarts te bezoeken te verlagen. In het kader van het Lokaal Armoedeplan Sint-Niklaas is toegankelijke tandzorg een belangrijke doelstelling. Externe partner Henry Schein, verdeler van tandheelkundige producten, stelt materiaal en infrastructuur ter beschikking. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen motiveerde lokale tandartsen om in te stappen, stuurt de tandartsassistent aan en staat in voor het management van de tandartspraktijk. Stad en OCMW Sint-Niklaas staan in voor de lokale coördinatie en de interne en externe communicatie van het project. Uiteindelijke doel is om patiënten in kansarmoede op termijn op te nemen in het reguliere tandzorgcircuit. De doelgroep van het pilootproject bestaat immers uit patiënten die nog nooit of minstens drie jaar niet naar de tandarts zijn geweest en die ofwel recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming, ofwel in schuldbemiddeling/ schuldhulpverlening zijn of waarbij het OCMW de betaling verzekert.Uniek mondzorgproject Tand-em in Sint-Niklaas

Op 3 maart startte Tand-em, een innovatief pilootproject rond tandzorg, in Vlaanderen. Onder het motto 'Gezond begint in de mond' gingen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), plaatselijke afdeling 'Studieclub tandartsen Waasland', Henry Schein België, wijkgezondheidscentrum De Vlier en stad/OCMW Sint-Niklaas de samenwerking aan. Tand-em zal kansarme patiënten behandelen die doorverwezen worden door een huisarts van WGC De Vlier of door een hulpverlener van de cluster Welzijn. 17 tandartsen uit het Waasland engageren zich om het kabinet in de Truweelstraat 116 halftijds te bemannen samen met het vaste gezicht van de tandartsassistente.

Ontstaan

Toegankelijke tandzorg is een belangrijke doelstelling in het Lokaal Armoedeplan van Sint-Niklaas. Ze werd opgenomen omdat de stad, het OCMW, wijkgezondheidscentrum De Vlier, de mutualiteiten, CLB's en Polsslag een aantal structurele problemen met tandzorg detecteerden: de betaalbaarheid ervan, de psycho-sociale drempel om een tandarts te bezoeken en een gebrek aan preventieve tandzorg bij mensen in kansarmoede.

Het VVT was hiervan op de hoogte en toen het bedrijf Henry Schein Dental België naar het VVT stapte met de vraag voor de invulling van een maatschappelijk project, pasten de puzzelstukjes in elkaar. Uit meerdere mogelijkheden werd geopteerd voor het organiseren van mondzorg voor kansengroepen in eigen land. De tandartsen van de lokale VVT-afdeling, WGC De Vlier, stad en OCMW engageerden zich vervolgens enthousiast en zo werd Tand-em geboren.

Doelstelling

Het project vroeg bij de start een engagement van drie jaar van de partners. Uiteindelijke doel is om patiënten in kansarmoede op termijn op te nemen in het reguliere tandzorgcircuit. De doelgroep bestaat immers uit patiënten die nog nooit of minstens drie jaar niet naar de tandarts zijn geweest en die ofwel recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming, ofwel in schuldbemiddeling/ schuldhulpverlening zijn of waarbij het OCMW de betaling verzekert. Omdat een tandartsbezoek bij Tand-em voor de patiënt zelf kosteloos is, valt een belangrijk obstakel om naar de tandarts te gaan weg. Tand-em wil ook extra aandacht hebben voor mondzorg bij kinderen en voor sensibilisering en preventie.

Patiënten kunnen enkel na doorverwijzing door een huisarts of een hulpverlener van de cluster Welzijn (maatschappelijk assistenten, straathoekwerkers, kansenwerker, buurtsteward,?) terecht in Tand-em. Het tandartskabinet bevindt zich in de Truweelstraat 116, naast het wijkgezondheidscentrum.

Dit project kent geen voorgangers en moet dienen als pilootproject. Het zal geëvalueerd worden in samenwerking met het RIZIV.

Rolverdeling en motivatie van de partners

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen is initiatiefnemer van Tand-em omdat het gelooft in toegankelijke tandzorg voor iedereen. Met hun expertise van mondzorg en ervaring uit eerdere projecten als 'Laat je Tanden Zien' met Logo Antwerpen, 'Pilootproject Bijzondere Noden' en 'Glimlachen.be' vormen zij de verbinding tussen de diverse partners. Het VVT motiveerde de lokale tandartsen om in te stappen, stuurt de tandartsassistent aan en staat in voor het management van de tandartspraktijk.

De lokale VVT-afdeling, 'Studieclub tandartsen Waasland' wist tot op heden 17 tandartsen warm te maken om in te stappen in dit project. Elke tandarts engageert zich om minstens één keer per maand de tandartsstoel te bemannen. Deze tandartsen hebben een wachtlijst in de eigen praktijk maar zijn overtuigd door het sociale engagement. Zij zien de doelgroep van Tand-em niet in hun eigen praktijk.

Henry Schein Dental België, gespecialiseerd in dentale oplossingen, stelt een volledig ingericht tandartskabinet ter beschikking. Ze verzorgden de installatie ervan en voorzien het onderhoud. Daarnaast zorgt Henry Schein gedurende drie jaar voor het kosteloos aanleveren van alle verbruiksmateriaal.

WGC De Vlier ervaart al jaren de nood aan een tandarts bij zijn patiënten. Met zijn expertise over de doelgroep en medische achtergrond heeft het WGC het project Tand-em inhoudelijk mee vorm gegeven. Bovendien verhuurt het WGC de locatie voor Tand-em, die in spoedtempo een stevige opfrisbeurt kreeg. De 8 huisartsen van De Vlier zijn eveneens doorverwijzer van patiënten.

Tot slot staan stad en OCMW Sint-Niklaas in voor de lokale coördinatie en de interne en externe communicatie van het project. Hulpverleners van de cluster Welzijn zijn gemotiveerd om hun mensen toe te leiden naar de tandartsstoel. Bovendien engageert het OCMW zich om tussen te komen in de terugbetaling van behandelingen die absoluut noodzakelijk zijn voor de doelgroep maar niet door het Riziv worden terugbetaald. De halftijdse tandartsassistente wordt eveneens gefinancierd door Welzijn.

Luik preventie

In Tand-em is aandacht voor tandhygiëne: patiënten krijgen een poetspakket met tandenborstel en tandpasta mee en bijhorende poetstips.

Van 1 t.e.m. 22 oktober 2017 is de tentoonstelling "Cas en Kato", over mondhygiëne en mondzorg bij kinderen, in de hoofdbibliotheek van Sint-Niklaas te bewonderen. Leerkrachten kunnen naderhand in de klas aan de slag met een tandenkoffer gevuld met vertelplaten, een reuzegebit met reuzetandenborstel, poetskaarten,?

Voor meer info kan je terecht bij Schepen van Welzijn Sofie Heyrman, [email protected]