In het Overkophuis mogen jongeren gewoon (zichzelf) zijn

10 Mei 2022

In het Overkophuis mogen jongeren gewoon (zichzelf) zijn

Sinds 4 mei heeft ook Sint-Niklaas een eigen OverKophuis. In de Mgr Stillemansstraat opende met de Sint-Niklase vestiging een laagdrempelige plaats waar jongeren anderen kunnen ontmoeten, fijne activiteiten kunnen doen of even op hun positieven kunnen komen. Ze kunnen er ook terecht voor de meest uiteenlopende vragen. "Met het Overkophuis komen we tegemoet aan een vraag die sterk leeft bij jongeren: een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder verplichtingen of protocollen."

De afgelopen twee coronajaren waren voor veel jongeren een bijzonder harde dobber. Hun sociaal contact werd drastisch ingeperkt, de dagelijkse schoolroutine werd thuisonderwijs en zowat op alle leuke activiteiten ging het slot. De mentale weerslag daarvan werkt nog steeds na. "Het mentale welzijn van jongeren staat onder druk. De impact van corona is niet te onderschatten, maar ook los daarvan snakken jongeren naar een plaats waar ze met hun vragen kunnen aankloppen, maar waar ze ook zichzelf kunnen zijn en even zonder verplichtingen kunnen rondhangen. Dat kwam nog maar eens naar voren in de tweede Jongerenbegroting. Ze zijn echt op zoek naar plekken waar dat kan en mag. Het OverKophuis is zo'n plek. De aanwezigheid van professionals uit het jeugdwerkveld zorgt er ook voor dat ze er met hun vragen en bezorgheden terecht kunnen zonder dat ze daarvoor een afspraak moeten maken," aldus schepen van jeugd Bart De Bruyne.

"Met het Overkophuis komen we tegemoet aan een vraag die sterk leeft bij jongeren: een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder verplichtingen of protocollen."

Expertise en samenwerking

Heel wat organisaties uit het jeugdwerkveld trekken mee aan de kar en zullen ook in het Overkophuis aanwezig zijn. "Het OverKophuis is bij uitstek een initiatief waar elke partner zijn expertise ten volle inzet. Dat gaat van CLB's die alle vragen kunnen beantwoorden rond studie en school tot de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die jongeren op weg kunnen zetten bij vragen rond mentale gezondheid. Andere organisaties staan dan weer in voor de organisatie van activiteiten. De stad heeft hierin de regierol en zorgt voor de huisvesting. Voor de inrichting staken nóg andere organisaties zoals SBSO Baken en Groep Intro de handen uit de mouwen. In dit huis komen alle spelers van het veld samen. Het OverKophuis vormt een belangrijke aanvulling op het aanbod dat we al hebben, met o.a. het TeJohuis. Daar kunnen jongeren terecht met vragen en problemen rond mentaal welzijn. Het OverKophuis is laagdrempeliger en ruimer," schetst schepen van welzijn Sofie Heyrman de contouren van het project. De stad kan hiervoor rekenen op een subsidie van het Vlaamse Agentschap Opgroeien die drie jaar lang de werking van het OverKophuis zullen bekostigen.

Deel van een groter geheel

Het OverKophuis is maar één puzzelstuk in een groter geheel, volgens schepen De Bruyne: "We geloven sterk in de verbinding van de verschillende partners. Doordat ze hier allemaal in dit huis aanwezig zijn maar ook door een Jeugdwelzijnsoverleg in het leven te roepen, willen we daar nóg meer werk van maken. In onze stad zijn zoveel goede en sterke initiatieven voor jongeren. Door hen samen te brengen kunnen er interessante kruisbestuivingen ontstaan en kunnen organisaties ook van elkaar leren. Daar liggen ontzettend veel mogelijkheden. Met ons jongerenmerk Jong.Wild.Goud. zetten we vorig jaar mentaal welzijn al uitgebreid in de kijker. Dat maakte heel wat los bij onze jongeren. Het OverKophuis en binnenkort ook het Jeugdwelzijnsoverleg zijn hier een rechtstreeks gevolg van. Als kind- en jeugdvriendelijke stad is het onze plicht om hier sterk op in te zetten."

Het OverKophuis vind je in de Mgr Stillemansstraat, op een boogscheut van het Hendrik Heymanplein. Het is elke woensdag van 12 tot 18 uur geopend. Check zeker hun instagrampagina voor de activiteiten die ze organiseren.