Toontjeshuis officieel geopend: warme thuis voor jongeren met beperking

03 Mei 2024

Toontjeshuis officieel geopend: warme thuis voor jongeren met beperking

Onze stad is sinds kort een bijzondere plaats rijker: eind april opende in het Gerdapark het Toontjeshuis. 12 jongvolwassenen met een beperking hebben hier een thuis die helemaal op hun noden afgestemd is.

Het Toontjeshuis is vernoemd naar Toon, de 3e zoon van Joost Callens. Toon is geboren met een hersenletsel en heeft speciale zorgen nodig. Joost is de zaakvoerder van een succesvol bouwbedrijf. Wanneer blijkt dat zijn zoon nooit op eigen benen zal kunnen staan, rijpt het idee om speciale huizen te bouwen voor jonge mensen als Toon. Want ooit komt er een dag dat hun ouders niet langer voor hen kunnen zorgen. Een duurzaam en modulair huis dat helemaal afgestemd is op hun noden. Een warme thuis waar jonge mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven.

Ook in Sint-Niklaas wordt het idee opgepikt. Een aantal ouders van jongvolwassenen met een beperking verenigde zich in de vzw BijzonderOns om de schouders te zetten onder de oprichting van een Toontjeshuis in Sint-Niklaas. Het is het eerste in Vlaanderen dat effectief de deuren opent.

Zorgzame en warme stad

Enkele jaren later is het zover: sinds 1 februari betrekken 12 jongvolwassenen met een beperking in hun fonkelnieuwe thuis in het Gerdapark. Op 24 april werd ook officieel het lintje doorgeknipt. Schepen voor welzijn Sofie Heyrman: "We zijn bijzonder trots om dit bijzondere initiatief op ons grondgebied te openen. Het Sint-Niklase Toontjeshuis wordt volledig gedragen door mensen uit onze stad. De ouders van de jongeren in dit huis verenigden zich in de vzw BijzonderOns. Zij vormen de ruggengraat van het project. Voor de dagelijkse zorg kunnen ze rekenen op lokale partners als Raakzaam en Familiehulp. Het verhaal van het Toontjeshuis pas helemaal bij Sint-Niklaas als een zorgzame en warme stad."

Welzijnssite

Het Toontjeshuis maakt deel uit van een bijzondere welzijnssite op het Gerdapark. "Ze co-housen met nog twee andere projecten. In een deel van het complex komt Den Half Time, een woonproject waar mensen met een moeilijke woonsituatie even tot rust kunnen komen in afwachting van een definitieve oplossing. Sociale woonmaatschappij WoonST richt daarnaast nog een aantal woningen op de site in. Zo komen verschillende aspecten van het welzijnsveld samen op één plaats in de onmiddellijk buurt van het welzijnshuis. Dat het hele gebouw door dezelfde architect én aannemer gebouwd en als geheel geconcipieerd werd, maakt het vrij uniek", besluit schepen Heyrman.