Wout De Meester

Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Natuur

Geboortedatum    
19/09/1982

Woonplaats    
Sint-Niklaas

Functies    
Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Natuur

Thema’s    
Jeugd, fuivenbeleid, speelpleinen en speelstraten, klimaat, duurzaamheid, natuur, dierenwelzijn, trage wegen, mobiliteit, stadsontwikkeling en communicatiebeleid Groen Sint-Niklaas

Contact    
wout.demeester@groensintniklaas.be