Het Sportkringpark: groene long en recreatieve hotspot

28 Juni 2023

Het Sportkringpark: groene long en recreatieve hotspot

Binnen enkele jaren moet de voormalige site rond het Puyenbekestadion er helemaal anders uitzien. Een state of the art zwembad vormt het hart, maar ook daarrond zal er voor jong en oud veel te beleven zijn. "Het Sportkringpark wordt een aantrekkelijke pleisterplaats voor de hele stad."

Over het nieuwe zwembad is al behoorlijk wat inkt gevloeid. Daardoor is het Sportkrinpark wat op het achterplan geraakt. "Nochtans wordt dit een plaats die een sterke meerwaarde wordt voor de buurt en de stad. Vandaag is dit een exclusieve sportsite, in de toekomst wordt het een plaats waar verschillende vormen van recreatie een plaats krijgen", zegt schepen voor gebouwen Bart De Bruyne, die samen met schepen Wout De Meester het hele traject van nabij volgt. 

Groene lob

De plannen voor het park zijn ondertussen grotendeels klaar. Het wordt in twee fasen aangelegd: in de eerste fase komt het sportgedeelte aan de beurt, daarna volgt de rest van het park, met bos, veel speelgelegenheid en een grote hondenweide. De aanleg van het park is ook een belangrijke schakel in het lobbenstadmodel. Het Sportkringpark is immes één van de zogenaamde 'groene lobben'. Hiermee realiseert de stad een stuk van haar ambitie om groen én water in de stad te brengen.

Fase 1: sportzone en kantine

Centraal komt een nagelnieuw pand te staan met kantine en kleedkamers. "Dit paviljoen is zowat het zenuwcentrum voor alle sportclubs in het park. De kantine komt hoger te liggen, zodat je van daaruit een mooi zicht hebt op de sportvelden en het park. In de ruimte rond dit park voorzien we een skatezone en een 3x3-basketveld. Zo spelen we in op directe noden die bij jonge sporters leven en wordt het park aantrekkelijk voor een ruim sportpubliek", geeft schepen De Bruyne een blik op de eerste fase van de aanleg. De bouw van dit sportpaviljoen moet dit jaar nog starten.

Fase 2: natuur en spel

In het tweede deel van het park ligt de nadruk op natuur en speelbeleving. Schepen voor natuur Wout De Meester: "Ook zonder bezoekje aan het zwembad zal hier heel wat te ontdekken en te beleven vallen. Blikvangers hier worden een boszone - met heel wat plaats om te spelen maar ook stukjes die we gewoon bos laten zijn, met in de rand een uitgebreid speellint. Centraal in dit gebied ligt een grote open zone waar veel plaats is om te chillen, te picknicken of gewoon tot rust te komen. Deze zone krijgt de vorm van een bolle akker. Een knipoog naar een typische eigenschap van het Wase landschap. De boomgaard rond de zone verwijst naar de vele boomgaarden in de onmiddellijke buurt."

Hondenspeelweide

Ook aan de viervoeters is gedacht. De huidige hondenuitloopweide krijgt een mooie update en uitbreiding. Schepen voor dierenwelzijn De Bruyne: "De hondenspeelweide wordt een volwaardig onderdeel van het park. Het wordt onze grootste en meest gevarieerde weide, mét waterpartij. We weten dat de nood bij hondenbaasjes groot is en de ruimte vaak beperkt en daar spelen we hier graag op in."

Molenbeek

Bepalend in de aanblik van de site is het openleggen van de Molenbeek. In het verleden werden vele Sint-Niklase beken 'ingebuisd', maar onder de oppervlakte lopen ze nog steeds. Door de Molenbeek hier opnieuw aan de oppervlakte te brengen, krijgt ze opnieuw haar natuurlijke loop én kan er langs de beek een fiets- en wandelpad aangelegd worden. "Het is beter voor de algemene waterhuishouding en het maakt de site aantrekkelijker en toegankelijker. We trekken zo het fietspad door zodat je van in het centrum richting de Stekense Vaart kan fietsen", aldus schepen De Meester.

En het zwembad?

De procedure voor de bouw van zwembad De Watermolen loopt ondertussen nog steeds. De provincie keurde onlangs de omgevingsvergunning goed, maar nu is het wachten op een eventueel beroep.

Schepen voor ruimtelijke ordening Wout De Meester: "De plannen werden op verschillende punten aangepast om maximaal in te spelen op de ingediende bezwaren. Met de goedkeuring van de provincie hebben we een belangrijke klip genomen. Bezwaarindieners kunnen nu nog tegen deze beslissing in beroep gaan en naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen. In dat geval moeten we nog wat langer geduld oefenen. Gebeurt dat niet, dan zou dit jaar nog de bouw kunnen starten en kunnen we binnen een tweetal jaar een frisse duik nemen."