ontwerp-witboek legt sociale en groene accenten

15 Januari 2013

Onderhandelaars progressief kartel sp.a-Groen tevreden  In moeilijke politieke en financieel-economische omstandigheden konden de nieuwe meerderheidspartijen N-VA en sp.a-Groen vandaag een ontwerptekst voor het nieuwe witboek voorleggen. In dit bestuursakkoord wordt een aantal krachtlijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2013-2018.

 

De overeenkomst met het kartelprogramma is bijzonder sterk. In een eerste reactie tonen de onderhandelaars van sp.a-Groen zich dan ook verheugd over de voornaamste krachtlijnen:

"Het ontwerp zet lijnen uit voor een krachtdadig bestuur in tijden van besparing. De nadruk ligt zowel op verandering als op continuïteit en er zijn heel wat rode en groene accenten. Dit ontwerp witboek bevat de hefbomen die nodig zijn om ons roodgroene stadsproject voor Sint-Niklaas verder uit te voeren."

 

  1. Er is veel aandacht voor armoedebestrijding: De stad en het OCMW willen een armoedeplan opmaken, met kinderarmoede en activering als specifieke aandachtspunten. Er wordt geïnvesteerd in sociale woningbouw en er worden maatregelen genomen om de energiekost voor gezinnen te drukken.

 

  1. Sint-Niklaas kiest voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit, onder meer met een klimaatplan en de ambitie om de CO2-uitstoot tegen 2020 met meer dan 20% te reduceren op het volledige grondgebied. De stad maakt ook werk van de ontwikkeling van stadsrandbossen en een speelbos in elke deelgemeente.

 

  1. De stadsvernieuwing wordt doorgezet, met een belangrijk accent op stedelijke inbreidingsprojecten, de bestrijding van leegstand en de aanleg van onderhouds-vriendelijk groen en geveltuintjes in de stadskern.

 

  1. Het mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit de uitgesproken keuzes om het doorgaand verkeer uit het stadscentrum te weren, om de zone 30 tot een grote, homogene zone uit te breiden en om fors te blijven investeren in het comfort van de zachte weggebruiker (overdekte fietsparkeerplaatsen, fietspaden, ?) en in het openbaar vervoer.     

 

  1. Sint-Niklaas wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn, wat zich onder meer vertaalt in de ambities van het nieuwe bestuur op vlak van kinderopvang. De stad wil de zelfstandige sector stimuleren én op zoek gaan naar middelen om de realisatie van een vierde kinderdagverblijf mogelijk te maken. De inhaalbeweging voor jeugdlokalen wordt verdergezet en er wordt gewaakt over voldoende capaciteit in het basisonderwijs. Aan de andere kant van de leeftijdspiramide wordt werk gemaakt van een sociaal seniorenbeleid, met voldoende aandacht voor de diversiteit van deze doelgroep.

 

  1. Sint-Niklaas blijft bruisen, en dit zowel in economisch (een economisch beleidsplan moet Sint-Niklaas uitbouwen tot een stedelijke innovatiepool), sociaal (er is veel aandacht voor het verenigingsleven en voor burgerbetrokkenheid) als in cultureel opzicht (waarbij de samenwerking tussen de belangrijkste culturele actoren een progressief cultureel aanbod mogelijk blijft maken).    

 

  1. De financiële uitdaging wordt op een verstandige manier aangepakt met een gepast evenwicht tussen besparen (6 miljoen euro op jaarbasis) en investeren (45 miljoen euro voorzien in de meerjarenplanning) en door slimme keuzes te maken in de dienstverlening en in de lokale fiscaliteit. Het hele beleidsprogramma wordt gerealiseerd zonder de belastingen te verhogen en er wordt een fiscale hervorming in het vooruitzicht gesteld, met nodige aandacht voor sociale fiscale rechtvaardigheid op lokaal vlak.

 

De ontwerpversie van het witboek wordt de komende weken en maanden voorgelegd aan de ledenvergaderingen van sp.a en Groen, alsook aan de bevolking en het middenveld van onze stad via een uitgebreide bevraging.

 

Meer info: www.sint-niklaas.be/nieuws/stadsbestuur-presenteert-ontwerp-witboek.