Ontdek de zes Sint-Niklase kandidaten

02 April 2019

Ontdek de zes Sint-Niklase kandidaten

Op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Sint-Niklaas stuurt zijn groene zonen en dochters uit. Wie zijn de Sint-Niklase kandidaten?

Aster Baeck - Plaats 5 Vlaams Parlement

"Als kind keek ik vanuit mijn kamer uit op akkers en enkele kleine bossen. Mijn droom was en is nog steeds om daar een volledig bos te kunnen zien."

Van kindsbeen af heeft Aster een groen hart en is hij opgegroeid met veel liefde voor de natuur. Door zijn engagement bij de scouts voelde hij dat hij meer wilde dan van de zijlijn toekijken. Daarom kwam hij bij Groen, waarvoor hij momenteel zetelt in de gemeenteraad.  Groen is voor hem het positieve alternatief, de enige partij die de juiste sociale en duurzame ideeën bundelt

Ursula Jaramillo - Plaats 6 Federaal parlement

"De rode draad in mijn leven wordt gevormd door gelijkwaardigheid en respect. Van jongs af aan leerde ik kritisch te zijn, met het hart op de juiste plaats.

Ik wil bijdragen aan de samenleving, niet als toeschouwer, maar in een actieve rol als regisseur van mijn eigen leven. Ik kan vanuit mijn zetel klagen over de beslissingen van het beleid of ik kan zelf iets doen. Alles heeft met politiek te maken. Je basisrechten, je loon, je opleiding, alles.

Ik neem de verantwoordelijkheid graag op om samen een positieve verandering in de maatschappij te creëren die gericht is op een betere toekomst voor iedereen. Voor mens, milieu en natuur.

Samen gaan we voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Een verdraagzaam divers land, waar gelijkheid en rechtvaardigheid primeren. Waar geen kloof is tussen de mensen. Een samenleving die zich bewust is van zijn toekomst, die zorgt voor eenheid en verbintenis."

Lieven Bauwens - Plaats 3 opvolgers Vlaams Parlement

"De gele en groene hesjes zijn twee kanten van hetzelfde verhaal. Een ontginningsmentaliteit zet zowel mens als omgeving onder enorme druk. #hetkananders, #hetmoetanders.

Al jarenlang zet ik mij wereldwijd in als vertegenwoordiger van een van de meest marginale groepen: kinderen geboren met een handicap. Zij worden geboren op plekken met de minste kansen, bij ouders blootgesteld aan de grootste risico’s, in een omgeving met geringe beschikbaarheid aan zorg. Maar er is een duidelijke verschuiving merkbaar: deze kansarmoede komt ook steeds meer voor in de rijkere landen. Uit mijn internationaal activisme groeide een lokaal engagement (o.a. vernieuwende herstellende boerderij) met als doel onszelf en onze omgeving zo weerbaar mogelijk te maken.

Het Vlaamse niveau kan, met bevoegdheden op omgeving en op diensten rondom de mens, een groot verschil maken. Laat ons samenwerken om onze omgeving leefbaar te houden voor iedereen. “Earth Care, People Care, Fair Share” is mijn ethische leidraad."

Fatjona Hoxha - Plaats 11 Vlaams Parlement

"Als jonge vrouw wil ik graag zoveel mogelijk jongeren warm maken om actief deel te nemen in onze samenleving. Het is belangrijk dat wij jongeren voldoende ruimte én gelijke kansen krijgen om ons te ontplooien. Hiervoor zijn het bestrijden van kinderarmoede, stimuleren van diversiteit en creëren van voldoende expressieruimte voor jongeren zeer belangrijk.

Vlaanderen is een regio waar dromen kunnen uitkomen. Maar daarvoor hebben we nood aan een sociaal en rechtvaardig Vlaanderen. Waar eerlijke fiscaliteit ervoor zorgt dat iedereen zorgt voor iedereen. Een Vlaanderen waar de wachtlijsten in de zorg eindelijk structureel worden aangepakt en waar onze ouderen waardig worden behandeld. Waar iedereen kansen krijgt, ongeacht geboorteplaats, religie, kleur of seksuele geaardheid. Dat is het Vlaanderen waar ik van droom en waar dromen kunnen uitkomen.

Graag zou ik met frisse blik mee bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen. Ik koos voor Groen. Doe jij dat ook?"

Stefia Vandenhove - Plaats 16 Federaal parlement

"Ik ben Stefia, 19 en geboren in India. Net als velen hou ik van lachen en een toffe babbel. Toch kom ik op het eerste zicht niet als een van zovelen over, aangezien ik zonder ledematen geboren ben. Mijn biologische ouders lieten me op straat achter, waarna ik 6 jaar in een weeshuis woonde. Op een dag besloten twee mensen mij te adopteren en ik ben mijn ouders daarvoor nog dagelijks dankbaar. Als ik niet geadopteerd was, dan had ik waarschijnlijk m’n 18de verjaardag niet eens gevierd.

Dit liet me inzien hoe belangrijk het is om m’n stem te laten horen. Soms word ik op straat aangestaard door m’n beperking, en dit gebeurt niet enkel bij mij, maar ook bij vele anderen met een beperking of andere roots. Dit vind ik onacceptabel! We behoren allemaal tot deze maatschappij, onafhankelijk van ons uiterlijk, van wie we houden of waar we geboren zijn. Dit beeld zou in het openbare leven ook weerspiegeld moet worden! Vind je dit ook? Stem 26/5 dan op mij!"

Wout De Meester - Lijstduwer bij de opvolgers voor het Vlaamse parlement 

Vanuit de jeugdbeweging, in de jeugdraad en de Fietsersbond kreeg ik de smaak te pakken om problemen aan te kaarten en voorstellen te doen.

In Sint-Niklaas mocht ik de voorbije jaren als schepen onze stad mee vorm geven. Luisteren naar de noden van kinderen en jongeren, werken aan fietsvriendelijkheid en onze stad op weg zetten naar een klimaatneutrale toekomst.

We laten een nieuwe wind door Sint-Niklaas waaien, waarbij iedereen mee is, we van inspraak en vergroening echt werk maken. Samen kunnen we die wind ook door Vlaanderen laten waaien!"