Mobiliteit in de stad

28 Juni 2013

"De fiets ... heeft iets".   Dat is de nieuwe slogan voor een brede campagne van het stadsbestuur om de komende jaren de fiets in de kijker plaatsen en de Sint-Niklazenaar er toe aanzetten nog vaker voor de fiets als vervoermiddel te kiezen.  De start van de campagne wordt gegeven in september 2013 met een rondetafelconferentie en een openluchttentoonstelling.

Om het fietsen in de stad helemaal aantrekkelijk én veilig te maken is de eerste schakel in een fietsvriendelijker verbinding in het zuid-westen van de stad reeds gerealiseerd. Met name het éénrichtingsverkeer in de straat Driegaaien.  Deze aanpassing is tot stand gebracht na een mobiliteitsdebat op gang gebracht door schepen Wout De Meester en gemeenteraadslid Kris Van der Koelden.   Eenrichtingsverkeer Driegaaien is de eerste schakel in een fietsvriendelijker verbinding in het zuid-westen van de stad.  Volgen nog in de toekomst: veilige oversteken op de N70, heraanleg Heimolen.

Als het toch noodzakelijk is om een rit met de auto te maken,  zijn er in Sint-Niklaas alternatieven voor de eigen wagen.  

Cambio autodelen, dat in Sint-Niklaas door het vorig stadsbestuur op aandringen van Groen tot Sint-Niklaas kwam,  groeit en telt nu al ruim 90 regelmatige gebruikers.  Naast de lancering van Cambio autodelen,  promoot de stad Sint-Niklaas nu ook het particulier project Autopia.

www.cambio.be

www.autodelen.net