Sint-Niklaas zet psychisch welzijn jongeren bovenaan op de agenda

08 December 2020

Sint-Niklaas zet psychisch welzijn jongeren bovenaan op de agenda

De tweede lockdown hakt er bij jongeren stevig in. Een sterke beperking van de sociale contacten, het gebrek aan perspectief, de nood aan een écht in plaats van digitaal contact: de noden bij jongeren zijn groot. “Veel jongeren in onze stad zitten op hun tandvlees. Via tal van kanalen vangen we noodsignalen op. Als lokale overheid kunnen we niet bij de pakken blijven zitten,” stelt Groen-schepen van jeugd Bart De Bruyne.  

Jong.Wild.Goud.

Team jeugd van stad Sint-Niklaas nam de handschoen op en peilde bij 400 leerlingen uit het vijfde middelbaar uit de Sint-Niklase scholen naar hun mentaal welzijn. De gemiddelde geluksscore spreekt boekdelen: 6/10, waarbij een kwart zichzelf als ronduit ongelukkig bestempelt. Meer dan 70 % geeft aan dat de behoefte om (live) met iemand te praten erg groot is. Om dit thema in de schijnwerpers te zetten als eerste actie onder het nieuwe jeugdlabel van de stad ‘Jong.Wild.Goud.’ staat drie weken lang, van 23 november tot 13 december, een opvallende container opgesteld op het Apostelplein. Geen toevallige locatie: al vele jaren is dit plein dé hotspot van het Sint-Niklase uitgangsleven en elke vrijdag is dit dé pleisterplaats voor vele honderden jongeren. “Met dit nieuwe ‘Jong. Wild. Goud.’-project willen we jongeren in deze moeilijke coronatijden én specifiek in de examenperiode een hart onder de riem steken en hun mentale gezondheid bespreekbaar maken. Daarnaast willen we hen wegwijs maken in het zorgaanbod want, naast de school, zijn er heel wat instanties en organisaties waar jongeren, al dan niet anoniem, terecht kunnen voor een luisterend oor,” luidt het bij jeugdschepen Bart De Bruyne.

Influencer in gesprek met jongeren

Gedurende drie weken gonst het in de container van de bedrijvigheid. De eerste week nam influencer Laurentine Van Landeghem er haar intrek. Elk uur gaf ze een webinar voor met een andere klas vijfdejaars in de stad en ging ze met hen in gesprek. Met de resultaten van de enquête als gespreksstof werd er telkens een uur lang gefocust op het mentale welzijn van de leerlingen. Met de hete adem van de examens in de nek en een stevig slot op hun sociale leven gaan zij immers door een lastige periode. Het grote aantal berichten dat Laurentine ná de lessen ontving, bewijst nogmaals de enorme nood aan gesprek bij jongeren en ook aan erkenning voor hun mentale problemen.

Een TEJO-huis voor Sint-Niklaas

Op 1 december opende op de hoek van het Apostelplein en de Apostelstraat – op de vroegere locatie van het Jongeren Advies Centrum (JAC) – een nagelnieuw TEJO-huis. TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren: professionele therapeuten staan er op een laagdrempelige manier ter beschikking van jongeren tussen 13 en 20 jaar. Deze jongeren kunnen er terecht met al hun problemen en vragen rond psychisch welzijn. Een afspraak maken is erg eenvoudig via mail of telefoon of door gewoon langs te komen en bovendien volledig gratis. Tijdens de week van 1 december resideerden enkele TEJO-therapeuten in de Jong.Wild.Goud.-container. Een ‘gouden loper’ leidt jongeren van de container naar het TEJO-huis.

Nieuwe initiatieven

Van 7 tot 13 december is het ten slotte aan tal van andere initiatieven rond mentaal welzijn om de container in te palmen. Het JAC (Jongeren Advies Centrum) is daarvan het oudst en wellicht ook bekendst. Volledig nieuw is de vzw TZAL WEL ZIJN. Deze vzw werd boven de doopvont gehouden door Pieter en Andy Luyckx. Hun doel is om elke drie maanden een andere organisatie die zich bezighoudt met mentaal welzijn door een hele keur aan culturele activiteiten in de kijker te zetten. Dan kan door een pop-upradioshow, maar ook – wanneer het opnieuw mag – door concerten of live manifestaties. Op die manier willen ze mentaal welzijn uit de taboesfeer halen en op de kaart zetten in onze stad. De laatste Dag van de Jeugdbeweging – waar ze allebei actief zijn in de organisatie - inspireerde hen tot de oprichting van deze vzw. In plaats van een groots opgezet gebeuren met duizenden jongeren organiseerde men dit jaar een radiomarathon die volledig in het teken stond van psychisch welzijn. Verzoeknummers werden afgekruid met korte showcases en getuigenissen van bekende en minder bekende gasten tot een fel gesmaakt geheel.

Vanuit de Vlaamse overheid werd bekend gemaakt dat er de komende jaren 11 OverKophuizen in Vlaanderen zullen bijkomen, naast de vijf bestaande initiatieven in Gent, Genk, Oostende, Tienen en Mechelen. Dit initiatief groeide in 2016 uit de Rode Neuzenactie van VTM. Minister Beke trekt nu 4.8 miljoen euro uit om de bestaande huizen te versterken én 11 nieuwe huizen uit de grond te stampen. In OverKophuizen kunnen jongeren terecht voor ontmoeting en om te praten over grote en minder grote problemen over de meest uiteenlopende onderwerpen: van relaties en geaardheid tot vragen over solliciteren en studeren of gewoon omdat je je even niet oké voelt. Groen Sint-Niklaas ijvert ervoor om ook in Sint-Niklaas een OverKophuis in te richten. We zijn ervan overtuigd dat dit een mooie aanvulling vormt op het aanbod dat in onze stad al aanwezig is.