Kroonmolenwijk krijgt als eerste Sint-Niklase wijk een wijkregisseur

23 Februari 2022

Kroonmolenwijk krijgt als eerste Sint-Niklase wijk een wijkregisseur

De Kroonmolenwijk geldt al vele decennia als een wijk met heel wat uitdagingen. Via een wijkverbeteringscontract wil de stad nu werk maken van de leefbaarheid en de sociale cohesie in deze buurt. De Vlaamse overheid stelt hiervoor een subsidie van 580 000 euro ter beschikking. Schepen voor participatie Bart De Bruyne: "We willen in deze wijk een model voor gebiedsgerichte werking ontwikkelen dat we ook in andere wijken kunnen toepassen. We vertrekken hierbij van wat er leeft in de week en de partners die al in de wijk actief zijn."

De keuze viel niet toevallig op de Kroonmolenwijk. In deze wijk - die geprangd ligt tussen de spoorweg en de terreinen van SVK aan de ene kant en de as Plezantstraat-Grote Markt-Heymanplein aan de andere zijde - lichten heel wat kwetsbaarheidscriteria rood op. In deze superdiverse en groenarme wijk zijn er weinig speel- en ontmoetingsmogelijkheden. Een groot deel van het gebied bestaat uit oude arbeiderswoningen, het aantal huurwoningen ligt er erg hoog en op het vlak van scholing en tewerkstelling zijn de uitdagingen er groot. Tegelijk biedt de wijk ook veel kansen: heel wat organisaties zijn er actief en met de Broederschool, psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus en SVK telt de wijk ook een aantal grote partners.

Bevraging als vertrekpunt

"We vertrekken niet van een wit blad, maar van de dynamieken die al aanwezig zijn. Die gaan we eerst in kaart brengen met een grootscheepse bevraging. Meer dan 1000 inwoners krijgen een uitnodiging in de bus om een enquête in te vullen. Die peilt naar hun welbevinden en hoe ze het leven in de wijk ervaren," zet schepen De Bruyne de aanpak uiteen. Via het sociaal netwerk Hoplr krijgt de bevraging ook een online luik. In een volgend stadium gaan medewerkers ook bij de mensen thuis langs om hen te bevragen. "We weten dat in deze wijk veel mensen wonen die het Nederlands weinig of niet machtig zijn. Via de klassieke kanalen kunnen we hen niet of zeer moeilijk bereiken. Op infovergaderingen zien we ze dan ook zelden of nooit. Door bij hen thuis aan te kloppen proberen we die drempels weg te nemen om ook hun verhaal te leren kennen. Zo kunnen we ook hen betrekken," werpt schepen De Bruyne een blik op de uitdagingen.

Het is de bedoeling de bevraging op gezette tijden te herhalen. Op die manier kan gemeten worden of het project zijn doelstellingen - o.a. de leefbaarheid en sociale cohesie vergroten - ook effectief bereikt worden. "Het is belangrijk om niet enkel op buikgevoel af te gaan. Deze bevraging geeft ons belangrijke informatie over hoe inwoners de buurt ervaren. Die kan je niet halen uit de cijfers die we al ter beschikking hebben. Het resultaat van deze bevraging is ook het vertrekpunt van verdere acties. Het is dus niet zo dat wij met een kant en klaar plan dat wij op ons bureau op het stadhuis bedacht hebben naar de mensen trekken, maar echt aan de slag gaan met de uitdagingen die zij ons aanreiken. Samen met de inwoners zelf én de partners die er al actief zijn. Dat is in Sint-Niklaas een hele nieuwe benadering. Dit kan echt een gamechanger worden!" aldus schepen De Bruyne.

Een hecht partnernetwerk

De afgelopen maanden bracht het team participatie van de stad in samenwerking met Zorgpunt en de buurtwerker meer dan 20 partners, van zorgverleners als Familiehulp tot buurtcomités, samen. Het enthousiasme om de krachten te bundelen is groot. "We willen de expertise van deze verschillende partners optimaal aanspreken. Hoewel veel organisaties hun pijlen al op deze wijk richtten, gebeurde dit telkens vanuit hun eigen perspectief, bezorgdheden en doelstellingen. Door die samen te brengen, verrijk en versterk je elkaar en bouw je een hecht netwerk uit," klinkt het bij schepen De Bruyne. Om deze samenwerking verder vorm te geven, haalde de stad haar inspiratie uit het model Nieuwe autoriteit dat met succes wordt toegepast in het Kiel in Antwerpen. Ook daar zijn veel partners actief in een kwetsbare wijk. Door te vertrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid die door elke partner vanuit zijn specifieke expertise benaderd wordt, gingen partners beter samenwerken in plaats van naast elkaar hun eigen ding te doen, wisselden ze informatie uit, leerden ze van elkaar.

De wijkregisseur als spil

Spil in het hele netwerk wordt de wijkregisseur. Schepen De Bruyne: "Deze persoon is de lijm tussen de partners, de bewoners en de stad. Deze functie is helemaal nieuw in de stadsorganisatie. Hij of zij houdt niet enkel de vinger aan de pols van wat er leeft in de wijk, ook de banden tussen de partners in stand houden en versterken, het hele proces begeleiden en signalen aankaarten bij het bestuur behoren tot het takenpakket. Blijkt dit een succes, dan komen er wellicht in de toekomst nog meer wijkregisseurs die in andere wijken met een gelijkaardig model aan de slag gaan."