Naar een vernieuwde Grote Markt in 2026: aangepast budget en ontwerp, zelfde principes

21 Juni 2023

Naar een vernieuwde Grote Markt in 2026: aangepast budget en ontwerp, zelfde principes

De heraanleg van de Grote Markt gaat een nieuwe fase in. Na een exorbitante offerte in december paste de stad budget en ontwerp aan om tegen 2026 een groene, aangename, klimaatbestendige en levendige Grote Markt klaar te hebben.

Weinig andere beleidsplannen beroeren de gemoederen meer dan de heraanleg van de Grote Markt. De voorstelling van de eerste conceptbeelden bij de aanduiding van het ontwerpteam zorgden voor veel enthousiaste reacties. Een Grote Markt omzoomd met bomen, met veel groen en beplanting op en rondom het plein, een autoluwe inrichting en zelfs waterpartijen: ze spraken tot de verbeelding van mensen in en ver buiten de stad.

Onder druk van stijgende energieprijzen en het feit dat slechts één aannemer een - veel te hoge - offerte indiende, kreeg het plan een update maar zonder de raken aan de krachtlijnen van het concept.

Huiswerk af

"Een groot project als dit brengt altijd de nodige uitdagingen met zich mee. Er zijn heel wat randvoorwaarden en belanghebbenden waar je rekening mee moet houden. De fors gestegen bouwprijzen en het feit dat we slechts één veel te hoge offerte binnenkregen, stuurden ons terug naar de ontwerptafel. Nu is ons huiswerk af: een aangepast ontwerp, een realistisch budget en een flexibelere procedure moeten een heraanleg tegen 2026 mogelijk maken", aldus schepen De Meester, die het hele proces op de voet volgt.

Aangepast plan

De ondergrondse fietsenstalling en de luifels werden geschrapt. In de plaats komt nu extra groene ruimte in de punt van de Grote Markt. "Deze ruimte wordt een aangename plek om even te verpozen. Ook kleinschalige evenementen kunnen er een plekje vinden. Op termijn zou hier de kiosk kunnen terugkeren, maar die keuze laten we over aan een volgend bestuur. Daarnaast hebben we heel wat kunnen besparen door andere materiaalkeuzes te maken. Het wegvallen van de ondergrondse fietsenstalling compenseren we door op verschillende plaatsen extra fietsenparking te voorzien", schetst schepen De Meester de opvallendste wijzigingen.

Principes blijven overeind

"De principes en ambities achter dit ontwerp blijven volledig overeind. Een aangename verblijfsruimte creëren op mensenmaat. Een plein met een hoge gebruikswaarde, vrij van drempels en barrières. Een levendig plein dat plaats biedt aan een rijk aanbod aan evenementen: van vaste waarden als de wekelijkse markt en de Vredefeesten tot nieuwe kleinschalige initiatieven. Een ontwerp dat maximaal inzet op de klimaatuitdagingen. Waar voetgangers en fietsers de hoofdgebruikers worden maar dat ook bereikbaar blijft voor wie met het openbaar vervoer of de wagen komt", vat schepen Bart De Bruyne de grote lijnen samen.

Financieel verantwoord

Het aangepaste kostenplaatje komt nu op 21.8 miljoen euro. "In absolute cijfers is dat veel geld, maar het gaat dan ook om een stevige oppervlakte die we aanpakken. We zijn niet over één nacht ijs gegaan: het financiële plaatje moet nu volledig kloppen en we willen een volgend bestuur ook niet met een financiële kater opzadelen. We kiezen daarom dit keer ook voor een andere procedure, zodat we met aannemers kunnen onderhandelen om tot een haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar project te komen. Om de stadskern economisch en ecologisch klaar te maken voor de komende decennia is deze investering een absolute noodzaak. Ons centrum snakt naar deze vernieuwing", licht schepen De Bruyne toe.

Tegen 2026

Zoals de kaarten nu liggen, moet er tegen januari 2024 een aannemer gevonden zijn die in de loop van het voorjaar van 2024 de werken kan aanvatten. Die worden gefaseerd en deel per deel uitgevoerd om de hinder te beperken. Na twee jaar moeten de werken klaar zijn, zodat we tegen de zomer van 2026 over een fonkelnieuwe Grote Markt kunnen flaneren.