Aanstelling ontwerpteam: eerste schetsen voor groene Grote Markt doen dromen

22 Juni 2020

Aanstelling ontwerpteam: eerste schetsen voor groene Grote Markt doen dromen

Onderaan deze tekst vind je meer schetsen van het ontwerpteam.   Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was de vergroening van de Grote Markt een van de speerpunten van Groen Sint-Niklaas. Door het aanstellen van het ontwerpteam dat de opdracht krijgt voor de heraanleg van de Grote Markt wordt een eerste grote stap gezet. Een uitgebreide expertenjury met onder meer Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck adviseerde om de opdracht toe te wijzen aan de groep Artgineering-Lama-Sweco met Daniël Ost als groenontwerper. Het college van burgemeester en schepenen bevestigde vandaag deze keuze. Het ontwerpteam overtuigde met een creatief, toekomstgericht en samenhangend concept. Ook Groen Sint-Niklaas ziet heel wat sterktes in het concept: Het ontwerpteam zet maximaal in op vergroening: een stevige bomengordel omzoomt de Grote Markt De ontwerpers bedachten een creatieve oplossing voor de ontharding van het middelgedeelte: een centraal grasplein naar het voorbeeld van het Museumplein in Amsterdam wordt de blikvanger. De barrières tussen het pleingedeelte en de rand worden weggewerkt Een autoluwe markt als sluitstuk van het mobiliteits- en wijkcirculatieplan. Waterpartijen en groen zorgen voor extra beleving en verkoeling in de zomer Plaats voor ontmoeting, spel en evenementen  

Hoe werd het team geselecteerd?

Na een inspraaktraject formuleerde het stadsbestuur 7 basisprincipes. Deze vormden de basis voor het eerste conceptvoorstel van het geselecteerde projectteam.

  1. Versterking van gebruikswaardeverblijfskwaliteit en toegankelijkheid: het plein moet opnieuw een plein op mensenmaat worden, met ruimte voor ontmoeting en spel, sociale interactie, verblijf en activiteiten.
  2. Een ecorobuuste Grote Markt: bij het ontwerp moet maximaal ingezet worden op ontharding en vergroening en de verbetering van luchtkwaliteit en waterhuishouding.
  3. Een participatieve procesaanpak: de heraanleg gaat gepaard met een breed participatietraject. Alle lokale actoren worden actief betrokken. Ook de communicatie over de heraanleg zal een prominente rol spelen.
  4. Circulair bouwen aan een Markt van overmorgen: de nieuwe markt moet een toonbeeld worden van de duurzame stad van de toekomst.
  5. De Grote Markt als stedelijk evenementenplein: de Markt blijft de opstijgplaats voor de ballons van de Vredefeesten en standplaats voor de wekelijkse markt. Daarnaast is het dé plaats in onze stad voor een divers aanbod aan grote en kleine evenementen, met een sterkere nadruk op beleving dan vandaag het geval is.
  6. Een autoluwe maar bereikbare Markt: het creëren van twee autoluwe zones waarbij zoek- en doorgangsverkeer geweerd wordt. De heraanleg heeft met andere woorden ook een stevige invloed op de mobiliteit binnen de stad en vormt het sluitstuk van het circulatie- en mobiliteitsplan van de stad.
  7. Een geïntegreerde visie op kunst op de Markt: op de vernieuwde Grote Markt moet ruimte zijn voor (permanente en tijdelijke) kunst.

Het uitgekozen team ging best om met de vooropgestelde wensen. Dit betekent echter niet automatisch dat de Grote Markt van de toekomst er exact zal uitzien zoals op de concepttekening. De definitieve keuze van een ontwerper is het startsein van een intensief traject dat de stad, de ontwerpers, de inwoners én alle betrokkenen samen zullen afleggen. Er zal nog serieus gewerkt worden aan het concept om te komen tot een echt ontwerp. De vooropgestelde criteria blijven uiteraard de richting bepalen.

"Dit team overtuigt in de manier waarop ze aan de slag gaan met alle eisen die we allemaal hebben voor de Grote Markt van morgen. Een stevige vergroening, een gedurfde ingreep om de ontharding van de stenen vlakte die Markt nu is aan te pakken en een autoluwe omgeving waarin de Sint-Niklazenaren opnieuw de hoofdrol krijgen: een markt op mensenmaat waar ontmoeting centraal staat. Al deze principes vormen een interessante basis om verder mee aan de slag te gaan." Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester:

Participatie

In de aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 organiseerde de stad een uitgebreide en grootschalige bevraging bij de bevolking: het Stadsgesprek. In verschillende gesprekstafels gaven inwoners aan waar de klemtonen van het beleid hoorden te liggen. Ook de herinrichting van de Grote Markt werd uitgebreid bediscussieerd. De krachtlijnen die hier vaak naar boven kwamen: inwoners vragen een bereikbare maar autoluwe, levendige en groene Grote Markt die meer uitnodigt om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Die bekommernissen werden duidelijk mee vervat in de opdracht voor de ontwerpers en kregen een concrete vertaling in het conceptontwerp.

Daarmee is de kous niet af: bij de heraanleg hoort een uitgebreid participatietraject

Schepen voor Participatie Bart De Bruyne: “Iedereen kent de Grote Markt. Elke Sint-Niklazenaar heeft er een mening over. De ene heeft er een zaak, de andere komt elke week naar de markt of is een trouwe bezoeker van Villa Pace… Iedereen is op zijn manier expert in de materie.  Die expertise willen we optimaal meenemen in het proces. Via het Stadsgesprek peilden we al een eerste keer welke ideeën er rond de Markt leven. Dit project bouwt hierop verder. We willen dit traject samen met alle burgers doorlopen.”

 

 

Deel het enthousiasme voor de groene Grote Markt

op Facebook

en

Op Instagram