Drie 'groenblauwe parels' maken de stad klimaatbestendiger

24 Februari 2023

Drie 'groenblauwe parels' maken de stad klimaatbestendiger

Stad Sint-Niklaas, Forum Da Vinci en Turnkring Kracht en Geduld geven het goede voorbeeld: samen breken ze meer dan 1800 m² verharde oppervlakte uit. In de plaats komen beplanting en oplossingen om regenwater in de grond te laten sijpelen.

Sint-Niklaas krijgt er op korte termijn 3 groene plekken bij. Eentje zal prominent zichtbaar zijn in het centrum. Na de fel gesmaakte vergroening van de Houtbriel, gaat de stad verder op dit elan. Nu wordt ook de ruimte in de buurt van het oorlogsmonument aangepakt. Met extra beplanting krijgt deze ruimte een nieuw maar tegelijk ook klimaatbestendig jasje. De werken starten in de loop van de maand maart. In het najaar krijgt ook het Sint-Nicolaasplein aan de kant van de Houtbriel een groener aanzicht. Daar verschijnen 11 plantvakken. Momenteel bestuderen de stadsdiensten nog hoe ze de afwatering van de kerk kunnen afkoppelen en het water via de plantvakken in de bodem kunnen laten dringen.

Waterhuishouding

"Samen met Forum Da Vinci en Kracht en Geduld tekenden we in op een projectoproep van de Vlaamse Overheid. Zo haalden we 245 000 euro naar de stad die verdeeld wordt over drie projecten. Op de terreinen van de school en turnvereniging zullen volledig verharde oppervlaktes plaats maken voor groen dat in de werking gebruikt kan worden als plaats om te chillen of om te sporten. Ook de waterhuishouding wordt aangepakt om zowel droogte als zware neerslag het hoofd te kunnen bieden. Bij de aanleg kiezen we voor streekeigen beplanting. Als ik de ontwerpen bekijk, dan denk ik dat het elk op zich pareltjes zullen worden", legt schepen voor duurzaamheid en natuur Wout De Meester uit.

Inspiratie

Alles samen verdwijnt zo meer dan 1800 m² stenen en beton. Uniek aan dit project is de omgang met water. "Elke locatie is op dat vlak uniek. We zoeken naar opportuniteiten om zoveel mogelijk water te recupereren. De regenwateropvang van de riolering afkoppelen, een wadi of infiltratiezones aanleggen: elke plaats vraagt een eigen aanpak. Waar mogelijk combineren we de ontharding en vergroening ook met gevelgroen. Deze drie projecten kunnen zo een voorbeeldrol spelen voor andere locaties en organisaties. Het zou mooi zijn mochten ze anderen inspireren om ook te vergroenen of te ontharden of na te denken over de waterhuishouding", besluit schepen De Meester.