Groen en Sp.a werken voortaan, zonder SOS, verder aan het progressief verhaal voor Sint-Niklaas

02 Februari 2012

Er is sprake van een vertrouwensbreuk in het progressief kartel tussen sp.a en Groen enerzijds en SOS 2012 anderzijds. Aan de basis ligt een opeenvolging van tal van incidenten telkens gericht op het zichzelf voortdurend profileren ten koste van de andere kartelpartners. Dergelijke incidenten verhinderen een loyale samenwerking, in een geest van open communicatie en met respect voor de kartelpartners Groen en sp.a. Dit alles maakt dat het onmogelijk is om met de huidige top van SOS 2012 ons inhoudelijk progressief verhaal verder te zetten. Sp.a en Groen hebben daarom samen beslist om resoluut verder te werken aan een sterk rood-groen verhaal voor Sint-Niklaas. Het zijn sp.a en Groen die een sterk progressief vernieuwend project voor Sint-Niklaas richting 2018 vorm zullen geven. De vele werkzaamheden en inspraakmomenten, die nu al intensief lopen in tal van inhoudelijke werkgroepen, worden onverminderd verder gezet.