Een frisse kijk op de toekomst !

12 April 2012

Aan het programma waar we in oktober 2012 mee naar de kiezer trekken, wordt op dit moment volop gewerkt, toch al een klein voorsmaakje? ? Volop de kaart van de fietser trekken. Een inhaaloperatie om ontbrekende schakels weg te werken en inzetten op veilige en snelle fietsroutes voor alle fietstypes.? Het dorpskarakter van de deelgemeenten bewaren en open ruimte in het buitengebied vrijhouden en versterken.

? De strijd tegen (kans)armoede verder zetten door hetmiddenveld blijvend te ondersteunen en nieuwe projecten een kans te geven.

? Kwaliteit in de publieke ruimte:  ruimte om te ontmoeten en te spelen,  met oog voor de geschiedenis van een plek en voldoende groen.

? Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen door in te zetten op duurzame sociale woningen,  ecologische wijken en nieuwe woonvormen.  Dit zoveel mogelijk via stadsinbreiding.

? Inspraak organiseren bij het opmaken van de plannen en het buurtleven stimuleren.

? Met een nieuw circulatieplan in een aantal wijken zorgen voor veiliger verkeer en beter gebruik van openbare ruimte.