De stad wil graag uw mening over het diversiteitsplan

03 Juni 2015

Het stadsbestuur heeft net de ontwerptekst van haar diversiteitsplan afgerond. De ontwerptekst kan je hier raadplegen. Sint-Niklaas is een diverse stad. Dit weerspiegelt zich in de samenstelling van de bevolking. Het stadsbestuur wil deze diversiteit op een positieve manier benaderen. Diversiteit kleurt onze stad op vele manieren. Mensen zijn complex en veelzijdig. Dat is boeiend maar ook nodig. Een samenleving die divers is, is ook creatiever en meer dynamisch. In onze ideale samenleving worden verschillen en gelijkenissen erkend en gerespecteerd. Het beleid moet afgestemd zijn op de behoeftes van verschillende groepen en eigenlijk op iedere burger. Het plan omschrijft acties voor de zeven speerpunten van het diversiteitsbeleid van het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas. We willen hierin de krijtlijnen van ons beleid inzake diversiteit vastleggen. Sommige acties bestaan reeds enkele jaren, andere zijn nieuw sinds deze legislatuur en verschillende acties zijn ook geschreven naar aanleiding van dit diversiteitsplan. De acties omschreven in dit plan zijn gericht op alle diversiteitsfactoren. Ons diversiteitsbeleid is inclusief en geïntegreerd, we willen werken over diensten en doelgroepen heen. Het uitgangspunt is dat het diversiteitsbeleid zich nooit richt tot één bepaalde doelgroep.

Dit vervangt het doelgroepenbeleid niet. De wisselwerking tussen het diversiteits?en doelgroepenbeleid is essentieel. Stad en OCMW nemen nog heel wat andere initiatieven naar specifieke doelgroepen. Hiervoor verwijzen wij naar onze meerjarenplanning. Voor bepaalde doelgroepen zijn er zelfs specifieke beleidsplannen

Mensen kunnen verschillend zijn op basis van verschillende diversiteitsfactoren. Wij onderscheiden voor dit diversiteitsplan zeven diversiteitsfactoren:
Leeftijd
Gender
Etnische ?culturele afkomst
Seksuele geaardheid en genderidentiteit
Lichamelijke, psychische en verstandelijke mogelijkheden
Socio-economische status
Levensbeschouwing

We definiëren ook diversiteitsthema's: om iedereen gelijke kansen te garanderen in onze samenleving, moeten wij inzetten op toegankelijkheid, participatie en beeldvorming voor alle diversiteitsfactoren in elk beleidsdomein.

Het diversiteitsplan is opgebouwd op basis van zeven speerpunten zodanig dat alle vormen van dienstverlening van stad en OCMW hieronder gevat worden. Diversiteit als transversaal thema en de drie diversiteitsthema's toegankelijkheid, participatie en beeldvorming komen terug als speerpunten. De diversiteit van het middenveld en het sociaal weefsel van de stad beschouwen we als een apart speerpunt. Ten slotte is er een hoofdstuk antidiscriminatie omdat we dit willen benoemen als specifiek aandachtspunt binnen ons diversiteitsbeleid. Per speerpunt schuiven we een aantal concrete acties naar voren

Iedere inwoner kan opmerkingen, aanvullingen, enz. bezorgen bij het diversiteitsplan. Deze kan u bezorgen tot 30 juni via [email protected].