De buurtconciërge brengt mensen samen. Fysiek en digitaal

22 December 2023

De buurtconciërge brengt mensen samen. Fysiek en digitaal

Binnenkort koppelt een buurtconciërge in drie Sint-Niklase wijken hulpvragen aan helpers

Hulp vragen is niet eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een beperkt netwerk. De buurtconciërge kan hier een belangrijke rol spelen: "Hulpvragen koppelen aan de juiste hulp blijft mensenwerk. Maar met een digitale tool en een sterk netwerk aan hulpverleners kan het wel sneller en gemakkelijker. De buurtconciërge kan een essentiële schakel zijn in het versterken van het sociaal netwerk in kwetsbare buurten."

Stel: je bent niet goed meer te been en je hebt enkele grotere boodschappen nodig. Je hebt geen thuishulp of familie die je kan bellen om een handje te helpen. Om de hoek woont een jonge vrouw die je kan en wil helpen maar die geen oppas heeft voor haar kind terwijl ze die boodschappen gaat doen. Hoe breng je die twee samen? "Dit is een ideale klus voor de buurtconciërge. Hij of zij is een bekend gezicht in de buurt. Daarnaast is er in elke buurt al een uitgebreid Hoplr-netwerk waarop mensen nu al grote en kleine hulpvragen posten. Deze sociale mediatool speciaal voor buurten is in onze stad al goed ingeburgerd. We gaan nu een stap verder en koppelen er ook een échte persoon aan die hulpvraag en helper samenbrengt. De buurtconciërge kan in dit geval deze twee mensen samen brengen en elkaar laten helpen", stelt schepen voor welzijn Sofie Heyrman.

Proefproject in drie wijken

De buurtconciërge wordt als proefproject in drie Sint-Niklase wijken uitgerold: de Gazometerwijk, de Baenslandwijk en de Kroonmolenwijk. Schepen voor participatie Bart De Bruyne: "Dat is geen toeval. In deze drie wijken zijn we bezig met het opzetten van een buurtgerichte werking. Het zijn ook drie wijken die de nodige uitdagingen kennen. Met dit project willen we sociaal isolement aanpakken en de zogenaamde vraagverlegenheid wegwerken. De drempel om hulp te vragen is immers voor veel mensen erg hoog. Tegelijk zetten we het hulpaanbod in de kijker en versterken we de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partners die in de wijk actief zijn. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe partners elkaar kunnen versterken. En dat begint steevast met elkaar en elkaars werking beter te leren kennen."

Partners

De aanzet voor het project werd gegeven door de Eerstelijnszone Waasland Zuid-West, maar ook Zorgpunt Waasland, Logo Waasland, Familiehulp en stad Sint-Niklaas sprongen mee op de kar. "In deze wijken zijn heel wat partners actief. Door de connecties tussen de partners onderling te versterken en de band met de inwoners steviger aan te halen krijgen we beter zicht op de hulpvragen en kunnen we sneller en beter hulp bieden. Eén van de sleutels om de uitdagingen in deze wijken aan te pakken - van (kans)armoede over eenzaamheid tot samenlevingsproblemen - ligt in een betere samenwerking tussen al wie in de wijk woont en werkt. De buurtconciërge kan de verbinder zijn tussen al deze partijen", aldus schepen Heyrman.

Ontmoeting en verbinding

Uitgebreid onderzoek in de Kroonmolenwijk toonde al aan dat wijkbewoners boven alles belang hechten aan ontmoeting en verbinding tussen de inwoners van de buurt. "De mensen maken de buurt. Uit proefprojecten in andere steden blijkt dat de buurtconciërge vooral een hulp blijkt bij kleine hulpvragen zoals de vraag naar gezelschap of iemand om boodschappen te doen. Het zijn vooral die kleine zaken die het leven in een buurt verbeteren", besluit schepen De Bruyne.