BOS+ Bosbarometer 2012

19 December 2012

Hoewel de Vlaming meer en toegankelijk bos in de buurt wil, ontbost Vlaanderen verder. De netto bosoppervlakte in Vlaanderen nam in 2011 af met 59 hectare. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bosbarometer van de natuurvereniging BOS+.  De netto-bosoppervlakte is vorig jaar met 59 hectare achteruitgegaan. In de periode 2007-2011 gaat het om een achteruitgang met één hectare, berekende Bos+. Nochtans voorziet de overheid dat er tegen eind dit jaar tienduizend hectare zou moeten bijgekomen zijn.'Jaar na jaar constateren we dat de netto-bosoppervlakte achteruitgaat, een regio als Vlaanderen kan zich dat niet permitteren', aldus directeur Bert De Somviele (BOS+).

Bijna twintig jaar geleden werd voor het eerst het engagement uitgesproken om 10.000 ha bos bij te creëren, zegt hij. 'De overheid kan niet zeggen dat er geen tijd was om afspraken te maken met andere gebruikers van het buitengebied of dat er geen financiële middelen gevonden werden.'

Dagelijkse kost

BOS+ stelt vast dat ontbossing in Vlaanderen nog altijd een dagelijkse praktijk is, ondanks een ontbossingsverbod in het Bosdecreet. Die ontbossing is mogelijk 'dankzij een aantal uitzonderingsmaatregelen op dat verbod', zegt BOS+. In totaal ging vorig jaar 231 hectare bos vergund tegen de vlakte, of 0,63 hectare per dag.

Die ontbossing moet gecompenseerd worden, en dat kan door de aanplanting van compensatiebossen, een bosbehoudsbijdrage in het Boscompensatiefonds of een combinatie van beide. 'In de praktijk bestaat er echter een zeer groot verschil tussen het aantal hectare dat op deze manier bebost wordt, waardoor de compensatieachterstand elk jaar toeneemt. Eind 2011 moest nog meer dan 1.300 hectare gecompenseerd worden.'

Link:

http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/740-bosbarometer-2012...?