Asbest in Sint-Niklaas: eindelijk probleem ernstig nemen!

04 Mei 2017

Er blijkt een verhoogde sterftekans aan asbestgerelateerde ziekten in Sint-Niklaas, wat uiteraard verband houdt met de vroegere asbestverwerkende industrie in de stad door de fabriek Scheerders-Van Kerckhoven (SVK).

Asbest is een bijzonder schadelijke stof en vormt door inademing een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers. De toename in het gebruik van asbest in de twintigste eeuw zorgde ook voor een aanzienlijke stijging van het aantal ernstig zieken. Daarom werd het gebruik van asbest verboden. Er blijkt echter een verhoogde sterftekans in Sint-Niklaas, wat uiteraard verband houdt met de vroegere asbestverwerkende industrie in de stad door de fabriek Scheerders-Van Kerckhoven (SVK). Slachtoffers zijn niet alleen werknemers, maar ook familieleden van werknemers en omwonenden. Ook vandaag zijn er nog slachtoffers, onder meer bij eigenaars van gebouwen met asbestplaten en burgers die in aanraking komen met de gevolgen van de slechte afbraak en dumping van asbest. Frappant is dat SVK twee keer langs de kassa passeert: een eerste keer door destijds het asbest te produceren en nu een tweede keer door geld te verdienen door het te storten nabij de stadskern. De rode draad is dus het kortstondig winstbejag van een privéonderneming dat zwaarder weegt dan de schade aan de gezondheid en het milieu. Achter de gitzwarte recordcijfers van asbestdoden in Sint-Niklaas per jaar, zitten tragische verhalen van gebroken families. Over gezondheid valt niet te onderhandelen! Reeds in 1989 - het eerste jaar dat we in de gemeenteraad zaten - kaartte AGALEV Sint-Niklaas het asbestprobleem al aan. Waar we toen nog alleen stonden met onze eis om de asbestproductie te stoppen, zijn we tevreden dat het asbestprobleem nu eindelijk erkend wordt. Het uitblijven van een Asbestactieplan van minister Schauvliege (CD&V) en de verontrustende resultaten en getuigenissen van waakzame burgers over het asbeststort van SVK tonen aan dat het meer dan ooit tijd is voor actie!

 

Zero-tolerance voor het asbeststort SVK

 • Directe sluiting na officiële vaststelling van inbreuken met gevaar voor de volksgezondheid.
 • Proactieve registratie van wie wanneer wat heeft gestort.
 • Na het verlopen van de huidige vergunning moet het stort sowieso sluiten.
 • Permanente toegang voor stedelijke diensten om te kunnen controleren.
 • De vervuiler betaalt: SVK blijft verantwoordelijk voor het beheren van het stort, ook na sluiting.

 

Het grootste gezondheidsprobleem van asbest zit hem vandaag echter in de alomtegenwoordige asbest in gebouwen. Meer in het bijzonder bij de sloop en verbouwing van gebouwen met asbest of na onzorgvuldige verwijdering van asbest. Groen Sint-Niklaas doet dan ook volgende voorstellen:

 • Groepsaankoop voor het veilig verwijderen van asbest in huizen in Sint-Niklaas.
 • Asbestscanner aanstellen voor kosteloze en vrijwillige screening van huizen.
 • Onbewoonbaar verklaren van woningen met veel asbest door het mee op te nemen in de woningcontrole.
 • Asbesttoets bij relevante sloop- en verbouwingswerken: standaardcontrole van sloopinventarisatie op de aanwezigheid van asbest voor de sloping.
 • Zo snel mogelijke screening van asbest op gevoelige locaties met kinderen: scholen, jeugdlokalen, crèches en garageboxen en fietsstallingen in de buurt hiervan.
 • Onderzoeken van een belasting voor het inrichten van een asbeststort op het grondgebied van Sint-Niklaas. Deze belasting moet het verwijderen van asbest in de stad bekostigen.
 • Totale transparantie voor de Sint-Niklazenaar. Een duidelijk aanspreekpunt voor alle informatie over de opkuis van asbest in huizen, metingen en controles rond het stort, vergunningen, het Asbestfonds en de rechten van asbestslachtoffers.


Ook Groen nationaal zet druk omtrent aanpassingen in het Asbestfonds:

 • De wetgeving moet nabestaanden beter helpen. Concreet moeten ook  long- en strottenhoofdkankers worden erkend en de periode van ziekte na blootstelling worden verlegd naar 60 jaar.
 • De asbestindustrie moet verplicht worden om een aanvullende bijdrage van 1% te doen in het Asbestfonds.
 • Zowel werknemers, omwonende als zelfstandigen die in contact kwamen met asbest, en daardoor kanker kregen, moeten gelijk vergoed worden uit het Asbestfonds.

 

We hopen voor deze plannen steun te krijgen van de bevoegde overheden. We vragen in het bijzonder onze Sint-Niklase parlementsleden om waakzaam deze dossiers op te volgen.

 

Indien je bijkomende vragen zou hebben, kan je steeds terecht bij onze mandatarissen.