'Noordelijk Puitvoet' krijgt vorm

17 Januari 2024

'Noordelijk Puitvoet' krijgt vorm

Met de goedkeuring van het RUP is een noordelijke tegenhanger van stadsbos Puitvoet geen verre toekomstmuziek meer. De stad verwerft meteen ook extra gronden om dit bos in de toekomst te kunnen aanplanten.

Het is ooit begonnen als een vermetel plan van de toenmalige jeugdraad en vele jeugdbewegingen in het noorden van de stad: een noordelijke tegenhanger van stadsbos Puitvoet. Vandaag is dit geen verre droom meer: met de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de aankoop van een bijkomend perceel komt de realisatie weer wat dichterbij.

Schepen voor natuur en ruimtelijk ordening Wout De Meester heeft een verleden in de jeugdbeweging en legde daar mee de kiem voor het idee om een bos aan de noordkant van Sint-Niklaas te creëren. "Ik was zelf lid en leiding bij KSA Reinaart. We hadden een klein lapje grond met een bosje erop als speelterrein. Leuk en beladen met herinneringen, maar voor een stevig bosspel moesten we de hele stad door richting Puitvoet. We droomden van een Puitvoet in het noorden van de stad. Toen ik pas schepen was, in 2014, legde de toenmalige jeugdraad dat idee samen met heel wat jeugdverenigingen uit het noorden van de stad opnieuw op tafel. De bal is toen echt aan het rollen gegaan. Het geeft voldoening dat je dit idee vele jaren later ook echt kan uitvoeren. Al duurde het allemaal iets langer dan ik als jonge snaak had kunnen inschatten."

Deel van het lobbenstadmodel

Het hele plan past binnen het zogenaamde lobbenstadmodel. Dit planningsprincipe werd vorige bestuursperiode vastgelegd door de gemeenteraad. Om te vermijden dat de stad ongecontroleerd verder zou uitdijen en om groen en water naar de stad te leiden, wordt de groei van de stad voortaan georganiseerd rond assen. Tussen die assen is plaats voor groen en buurtbossen. "Het noordelijk stadsrandbos moet op termijn zo'n buurtbos worden. De ambitie is om er eentje in elke stadslob te realiseren. Daar gaat wat tijd over omdat de gronden vandaag vaak nog een andere bestemming hebben. Woonuitbreidingsgebied bijvoorbeeld. Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wijzigen we die bestemming ook juridisch", legt schepen De Meester uit.

Open ruimte beschermen

Met deze procedures wil de stad niet enkel bossen creëren. Ook het vrijwaren van open ruimte is één van de doelstellingen. "Open ruimte is een schaars goed in onze stad. Wat we hebben, willen we zo goed mogelijk beschermen voor de toekomst. Zo kunnen de inwoners van de Dillaartwijk en de Mispelstraat nog vele jaren blijven uitkijken op een mooi stukje groen en verrijzen er binnen afzienbare tijd geen huizen. Dat zou overigens een heel slecht idee zijn, want deze gronden zijn behoorlijk nat", klinkt het bij schepen De Meester. In de laatste gemeenteraad van 2023 werd het RUP goedgekeurd en ligt de bestemmingswijziging vast.

Extra grond

Op diezelfde gemeenteraad kreeg ook de aankoop van een perceel voor het toekomstige bos groen licht. Schepen De Meester: "We hadden al een stuk grond van meer dan 2 hectare en dat wordt nu een stuk groter. We leggen de lat op een buurtbos van 10 hectare. We wachten het juiste moment af om nog meer gronden aan te schaffen. Vandaag zie je in dit gebied vooral landbouwgrond. Dat beeld wordt binnen afzienbare tijd een stuk diverser. Momenteel zit er nog een pacht op de gronden, maar op termijn komen hier dus duizenden bomen en struiken. Het is dus nog even geduld oefenen voor het 'Noordelijke Puitvoet' er effectief is, maar we zijn al een flink stuk op de goede weg. Op die manier geven we de stad van de toekomst wel mee vorm: deze bossen zijn niet enkel leuk om in te spelen, ze spelen een sleutelrol in het klimaatbestendig maken van onze stad."