Stadsbos Puitvoet weer een pak groter: 2.5 ha toekomstig bos erbij

03 Mei 2024

Stadsbos Puitvoet weer een pak groter: 2.5 ha toekomstig bos erbij

De stad gaat verder op haar elan om het stadsbos Puitvoet uit te breiden. Met 2.5 hectare extra grond voor bos is dit de tweede gevoelige uitbreiding in een klein jaar tijd.

Het gaat hard op Puitvoet. Nadat er in augustus al een akkoord was voor de aankoop van 3,15 hectare, komt daar binnenkort nog eens 2,5 hectare bij. Goed voor nog eens 4 voetbalvelden toekomstig bos aan de rand van onze stad. Het ultieme doel, een stadsbos van 50 hectare, komt zo in zicht.

De jarenlange onderhandelingen hebben duidelijk geloond, want plots gaat het snel. "We naderen momenteel de 40 hectare bos op Puitvoet en met de plantmomenten die we nog op de agenda hebben staan, zal dat gestaag aangroeien. Dat betekent dat we bijna dubbel zoveel bos hebben dan toen ik in 2013 schepen voor natuur werd", maakt schepen Wout De Meester de rekensom.

Beter ontsluiten

Schitterend nieuws voor de natuur, maar ook voor de vele jeugdbewegingen die wekelijks gebruik maken van het stadsbos én voor de Sint-Niklazenaar die er geregeld een frisse neus gaat halen. "De volgende stap is dan ook het beter toegankelijk maken van het gebied. In de marge hebben we ook een stukje grond kunnen verwerven dat in het hart van Puitvoet langsheen de Puitvoetwegel ligt. Het is niet erg groot, maar het was wel het ontbrekende puzzelstukje om het oudste en bekendste deel van het bos te ontsluiten", vervolgt schepen De Meester. "Met de recentste aankopen kunnen we nu de bestaande bosstructuren met elkaar verbinden"

Participatie

De precieze invulling van de aangekochte gronden ligt voor een deel nog open. "We willen in de toekomst nog verder werk maken van de ontsluiting van het gebied en een overzichtelijke wandelpadenstructuur. Een hondenuitloopbos behoort zeker ook tot de mogelijkheden. In het verleden hadden we al verschillende participatiemomenten met onder andere de jeugdbewegingen, de vzw Puytvoet of scholen uit de buurt. Uit die trajecten kwamen al veel sterke ideeën die we nu in de praktijk kunnen brengen", ontvouwt schepen De Meester de verdere toekomstplannen.

Ruimer plan

De aanleg van een stadsbos in het zuiden van de stad kadert binnen het lobbenstadmodel en de ambities van de stad om binnen elke stadslob en de deelgemeentes een buurtbos aan te leggen. In het zuidelijke deel van de stad bekleedt Puitvoet hier een sleutelpositie. Ook in het noorden van de stad wordt hard gewerkt aan meer bos. Op dezelfde gemeenteraad werd ook het RUP De Raap vastgesteld. Schepen De Meester: "Om binnen elke stadslob bos te creëren, is het noodzakelijk om gronden ook juridisch zo te bestemmen. Vooraleer je bomen kan planten hebben we intern al een hele weg afgelegd. Daarvoor is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een eerste en belangrijke stap. Zeker in het noorden van de stad lopen hier een aantal trajecten naast elkaar: het Sportkringpark, de Raap, het Bolleakkergebied en het Noordelijk Stadsrandbos. Open ruimte creëren en vrijwaren met ruimte voor bos in harmonie met bewoning en landbouw is hier onze leidraad."