De aanhouder wint: akkoord rond aankoop 3,15ha voor uitbreiding Puitvoet

18 Augustus 2023

De aanhouder wint: akkoord rond aankoop 3,15ha voor uitbreiding Puitvoet

#GoedVoorDePlaneet #GezelligGroen #FierOpSintNiklaas

Goed nieuws! Er is een akkoord bereikt om 3,15 hectare aan te kopen voor een uitbreiding van Stadsbos Puitvoet, goed voor zowat vijf voetbalvelden aan extra bosruimte. Het is meteen ook de grootste aankoop op Puitvoet van de voorbije decennia. Op de gemeenteraad van 25 augustus wordt over deze aankoop gestemd. Op heel wat plaatsen verspreid over het Sint-Niklase grondgebied zijn extra bossen gerealiseerd of op komst.

Sinds de goedkeuring van het RUP Puitvoet in 2014 is er vaak geprobeerd om gronden in bosgebied maar in landbouwgebruik te verwerven om het Stadsbos Puitvoet uit te bereiden. Deze aanpak had succes. Toen Wout De Meester in 2013 schepen voor natuur werd was er 28 ha bebost in Puitvoet.
Wout De Meester kan fier naar de cijfers kijken: "Stukje bij beetje zijn er op verschillende momenten aanplanten en aankopen gedaan waardoor op dit moment 37 ha bebost is." Dit is inclusief het geboortebos dat in november 2021 bebost werd.Toch werden er geregeld nog gesprekken gevoerd voor een nog grotere uitbreiding van Puitvoet. Deze gesprekken hebben nu het verhoopte resultaat opgeleverd: de grootste aankoop in Puitvoet van de laatste decennia.

"Het is meteen ook de grootste aankoop op Puitvoet van de voorbije decennia" Wout De Meester

Concreet gaat het om drie clusters van gronden ten westen van de huidige, beboste gronden langs de Puitvoetwegel (zie kaartje). De gronden bieden een mooie opportuniteit om op termijn het bos makkelijker toegankelijk te maken langs Tereken en de Dendermonde Steenweg, onder meer voor bewoners van de Reynaertwijk.


Bij elke stadslob en in elke gemeente een buurtbos
De aankoop van de gronden past in een bredere strategie van het stadsbestuur om bij elke stadslob en in elke deelgemeente een buurtbos te realiseren. Eerder deze bestuursperiode werden al gronden aangekocht aan de Watermolendreef voor een bebossing rond het Sportkringpark, in het Bolleakkergebied tussen Sparrenhofstraat en Vijfstraten, voor Stadsbos Noord tussen de Mispelstraat en Dillaartwijk en voor Buurtbos de Raap bij de Passtraat. In Sinaai werd in Ter Beke het geboortebos aangeplant, in Nieuwkerken werd het Menapiërspark gerealiseerd en in Belsele werden bij Speelbos Mierennest nieuwe spelelementen geplaatst. Met deze aankoop worden nu ook belangrijke stappen gezet naar extra bebossing in het zuiden van de stad.

 

Fantastisch nieuws
Deze uitbreiding van het Puitvoetbos is uiteraard heel goed nieuws voor de fauna en fora in en rond het bos. Een groter leefgebied betekent dat de natuurwaarde van het bos omhoog zal gaan. Essentieel in tijden van verlies aan biodiversiteit. Ook nemen bossen CO2 op én zorgen ze voor afkoeling op hete dagen. Bebossing is dus cruciaal voor zowel de strijd tegen de klimaatcrisis als in de aanpassing aan het steeds warmer wordende klimaat. Ook voor de jeugdbewegingen is dit een opsteker. Vele jeugdbewegingen, zoals Scouts Sint-Tarsisius, Scouts Kriko en KSA Sint-Niklaas hebben een lokaal in het bos, maar ook vele andere jeugdbeweging zijn trouwe bezoekers van het stadsbos. Deze toekomstige uitbreiding geeft ook hen meer groene ruimte. Ook voor jongeren uit de buurt is er meer kans om te ravotten. Tot slot kunnen ook buurbewoners en wandelaars profiteren door hier tot rust te komen of te sporten.

"Vele jeugdbewegingen, zoals Scouts Sint-Tarsisius, Scouts Kriko en KSA Sint-Niklaas hebben een lokaal in het bos, maar ook vele andere jeugdbeweging zijn trouwe bezoekers van het stadsbos. Deze toekomstige uitbreiding geeft ook hen meer groene ruimte." Bart De Bruyne

 

Momenteel wordt onderzocht hoe de gronden worden ingericht en wanneer de aanplant zou kunnen gebeuren.

Wie graag meer realisaties wil te weten komen, is heel welkom om op zaterdag 19 augustus op 13u30 aan het Landhuis mee aan te sluiten bij de  Fietsrondleiding: Sint-Niklaas kleurt groen - Wout 10 jaar schepen.