Dankzij jou -48% restafval in Sint-Niklaas

21 Februari 2020

Dankzij jou -48% restafval in Sint-Niklaas

Sinds juli zijn de grijze huisvuilcontainers een vertrouwde verschijning geworden in het Sint-Niklase straatbeeld. Maar heeft de invoering van het Diftar-systeem voor de verhoopte daling van het restafval gezorgd? En is de Sint-Niklazenaar ook effectief bewuster gaan sorteren?

Vorig jaar stelde we als Groen Sint-Niklaas ons plan voor om eerlijk en sociaal naar 40% minder restafval te gaan. Sint-Niklaas was immers wat restafval betreft de absolute koploper. We zijn nu exact één jaar verder. We zijn fier om vast te stellen dat we in minder dan één jaar tijd onze doelstelling ruimschoots haalden. In de periode juni-december 2019 daalde de hoeveelheid restafval met maarliefst 48% (!). Dit konden we uiteraard enkel doen doordat de Sint-Niklazenaar, jij dus, zo massaal sorteerde. De cijfers maken duidelijk dat dit systeem werkt én de factuur eerlijker, socialer en betaalbaarder werd.

Eerlijk en sociaal -48% restafval: de Sint-Niklazenaar is mee

De Sint-Niklazenaren die goed sorteerden, spullen hergebruikten en bewust winkelden merkten het al: de hoeveelheid restafval is drastisch afgenomen. Dit is goed nieuws voor zowel het milieu als voor de portefeuille. De goede sorteerders betalen grosso modo slechts enkele euro’s per persoon. Doemberichten over stevige prijsstijgingen bleken volledig uit de lucht gegrepen. Voor wie recht heeft op een medische of sociale tegemoetkoming ligt de prijs nog lager. Al deze maatregelen maken van het Sint-Niklase systeem het eerlijkste, milieuvriendelijkste en sociaalste van Vlaanderen

GFT+ en P+MD stijgen sterk

Uit de overige cijfers blijkt dat mensen ook bewuster en effectiever gaan sorteren. Dat vertaalt zich enerzijds in de stijgende hoeveelheid GFT+ en P+MD. Maar ook de hoeveelheid GFT-afval, dat vroeger vaak bij het restafval terecht kwam, is sterk verhoogd. Dit laatste is hoe dan ook een stevige stap vooruit: dit betekent dat van het GFT-afval meer gecomposteerd kan worden. Dit cijfer zal de komende maanden allicht nog verder stijgen. Hoewel de GFT-containers al sinds 2009 bestaan, werden de afgelopen maanden 4800 extra containers aangevraagd. Hier is onmiskenbaar sprake van een ‘diftar-effect’.

Het succesverhaal van de kringwinkel

Ook Kringwinkel Den Azalee boomt: met 2700 ton goederen en textiel in 2018 trekken ze de kop van het Vlaamse kringlooppeloton. Meer nog: 62 % van die goederen krijgt een tweede leven. Daarmee doet Den Azalee het een pak beter dan het Vlaamse gemiddelde van 49 %. De overige 38 % wordt minutieus ontmanteld en gesorteerd voor hergebruik. Slechts 5 % belandt finaal bij het afval. En ook hier zit nog rek op: nog te vaak belanden herbruikbare spullen in het containerpark.

We zijn er nog niet helemaal…

Daarnaast blijven er ook nog een aantal stevige uitdagingen. De hoeveelheid plastic blijft aanzienlijk. Nog steeds worden erg veel producten in plastic verpakt en ondanks de inspanningen van enkele supermarktketens en het verbod op plastic zakjes, blijft er nog een hoop plastic over. Hoewel het meer dan vroeger wordt gesorteerd, is er nog veel onduidelijkheid rond de recyclagegraad van het gesorteerde plastic. Onze Groen-parlementairen zoeken in het Vlaams Parlement actief en intensief naar oplossingen voor deze problematiek.

Een behoorlijk groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit de zogenaamde ‘hygiënische fractie’. Het merendeel hiervan wordt gevormd door luiers. Ook hier stuiten we op een stevige uitdaging: ondanks de bestaande premies blijft het gebruik van herbruikbare luiers beperkt. Hier gaan we de komende jaren verder mee aan de slag.