Eerlijk en sociaal naar -40% restafval

17 Januari 2019

Eerlijk en sociaal naar -40% restafval

Sint-Niklazenaren horen bij de koplopers wat betreft het aantal kg restafval per persoon in Vlaanderen: 173 kg. Met een eerlijk en sociaal plan wil Groen Sint-Niklaas die afvalberg verkleinen. Minder milieuvervuiling, verspilling van materialen tegengaan en circulaire economie stimuleren, daar gaan we voor. Hierdoor wordt Sint-Niklaas een afvalarme voortrekker. Sint-Niklaas kan dat.  

Goed sorteren loont

40% van wat vandaag in de restafvalzak verdwijnt, hoort eigenlijk thuis bij GFT, PMD, glas, papier en karton.  Andere zaken zoals textiel en KGA kunnen gratis worden binnengebracht in het containerpark. Vanaf 1 januari mag er ook meer in de GFT-container.
Vanaf 1 juni mogen ook harde en zacht plastics in de PMD-zak.
Vanaf 1 juli wordt het Diftar-systeem ingevoerd, wat staat voor geDIFferentieerd TARief. Het restafval wordt vanaf dan in containers opgehaald en apart gewogen. In de 112 gemeentes die dit systeem al hanteren, zien we dat het aantal kilo restafval per persoon sterk afneemt. Het sluikstorten neemt in deze gemeenten ook niet toe. Daarom is Groen Sint-Niklaas voorstander van het wegen van restafval.

Eerlijk, sociaal en op maat

Hoeveel je betaalt, heb je zelf in de hand door het aantal kilogram (rest)afval dat je produceert te beperken. Bovendien zijn er in Sint-Niklaas geen vaste kosten voor bijvoorbeeld de huur van de container en bestaat er ook geen milieuheffing of taks, iets wat in andere diftargemeenten wel soms gebeurt.

Goede sorteerders worden beloond met een verlaagd tarief van €0,18 per kilo voor de eerste 100 kg aangeboden restafval per gezinslid. Slechte sorteerders betalen voor de kilo’s boven 100 kg €0,25 per kilo. Deze prijzen dekken net de kosten voor ophaling en afvalverwerking door MiWa. Er is dus geen sprake van een belasting maar wel van het correct betalen voor een dienst (retributie).

Aan dit eerlijke tarief op maat worden sociale tussenkomsten toegevoegd. Personen die deel uitmaken van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon ontvangt of een voorkeurtarief inzake gezondheidszorg heeft, krijgen 10 euro korting per persoon per jaar. Een tegemoetkoming van 20 euro is er voor personen die in aanmerking komen voor een incontinentietoelage, zwaar zorgbehoevend zijn of een ziekte hebben die volgens een specialist-geneesheer veel restafval meebrengt.

Samen

Niet alleen de burger zorgt voor het verminderen van restafval. Ook de stad doet stevige inspanningen om afval structureel te verminderen. Zo wordt er ingezet op afvalarme evenementen, het uitbreiden van de afvalfracties in het containerpark en het stimuleren van hergebruik door o.a. kringloopwinkel Den Azalee verder uit te bouwen en geef- en neempleinen in te richten. Daarnaast moedigen we afvalarm winkelen verder aan. Supermarkten hebben de plicht om verpakkingsmateriaal na het winkelen terug te nemen. De recente Plastic Attacks maakten hier al gebruik van. Je kan ook volledig verpakkingsvrij winkelen; een voorbeeld van een verpakkingsvrije winkel is Lara Mora in de Stationsstraat in Sint-Niklaas.

 

Concrete simulaties

Concreet willen we hier een beeld geven wat het invoeren van het wegen van containers (diftar) betekent voor u. Deze prijzen zijn exclusief kost voor het ledigen van de container (+/- €4,5 voor een container van 40 liter, +/- €9 voor een container van 120 liter). Er zijn geen vaste kosten voor bijvoorbeeld de huur van de container en bestaat er ook geen milieuheffing of taks, iets wat in andere diftargemeenten wel soms gebeurt.

Met grote sorteerinspanningen: ik ga zelf naar 40% minder restafval dan gemiddeld

Zonder sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 97 kg 193 kg 386 kg
Volume per persoon 97 kg 97 kg 97 kg
Kostprijs per factuur €8,73 €17,40 €34,79
Kostprijs per jaar €17,46 €34,79 €69,58
kostprijs per maand €1,45 €2,90 €5,90
Kostprijs pm/pp €1,45 €1,45 €1,45

 


Met sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 97 kg 193 kg 386 kg
Volume per persoon 97 kg 97 kg 97 kg
Kostprijs per factuur €3,73 €7,40 €14,79
Kostprijs per jaar €7,46 €14,79 €29,58
kostprijs per maand €0,62 €1,24 €5,80
Kostprijs pm/pp €0,62 €0,62 €0,62

 

Met kleine sorteerinspanningen: ik ga zelf naar 25% minder restafval dan gemiddeld

Zonder sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 121 kg 242 kg 484 kg
Volume per persoon 121 kg 121 kg 121 kg
Kostprijs per factuur €11,60 €23,19 €46,38
Kostprijs per jaar €23,19 €46,38 €92,75
kostprijs per maand €1,93 €3,86 €7,73
Kostprijs pm/pp €1,93 €1,93 €1,93


Met sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 121 kg 242 kg 484 kg
Volume per persoon 121 kg 121 kg 121 kg
Kostprijs per factuur €6,60 €13,19 €26,38
Kostprijs per jaar €13,19 €26,38 €52,75
kostprijs per maand €1,10 €2,20 €4,40
Kostprijs pm/pp €1,10  €1,10  €1,10 

 

Zonder sorteerinspanningen

Zonder sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 161 kg 322 kg 644 kg
Volume per persoon 161 kg 161 kg 161 kg
Kostprijs per factuur €16,62  €33,25 €66,50
Kostprijs per jaar €33,25 €66,50 €133
kostprijs per maand €2,77 €5,54 €11,08
Kostprijs pm/pp €2,77 €2,77 €2,77


Met sociale correctie

  Eenpersoonsgezin  tweepersoonsgezin gezin met 4 personen
Volume/jaar 161 kg 322 kg 644 kg
Volume per persoon 161 kg 161 kg 161 kg
Kostprijs per factuur €11,63 €23,25 €46,50 
Kostprijs per jaar €23,25 €46,50 €93
Kostprijs per maand €1,93 €3,88 €7,75
Kostprijs pm/pp €1,93 €1,93 €1,93

 


Praktische vragen

De praktische uitwerking van het wegen van restafval met een container (diftar) vind je op de site van MiWa op www.miwa.be/mijngrijzecontainer.

Meer info:

www.miwa.be -> Minder afval

www.miwa.be -> sorteerwijzer

https://laramora.be/ -> verpakkingsvrije winkel Lara Mora

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180403_03443544   (artikel Plastic Attack)

https://www.ovam.be/selectief-inzamelen-verpakkingsafval-terugnameplicht

https://www.MIWA.be/websites/1/uploads/file/magazines/MAART%20MIWA-Afvalmagazine-%202018-04.pdf