Ik twijfel tussen Groen en Vlaams Belang

Het zou ons zeer verbazen moest je echt twijfelen tussen Vlaams Belang en Groen. Over heel veel zaken staan de visies van Groen en Vlaams Belang lijnrecht tegenover elkaar. Verder is hun stijl om aan politiek te doen grof, kwetsend en discriminerend. Dit maakt de problemen groter in plaats van kleiner en zorgt niet voor oplossingen. Daarom sluiten wij Vlaams Belang sowieso uit als coalitiepartner. Een aantal thema's die Vlaams Belang aanhaalt vindt Groen ook wel belangrijk maar hun oplossingen zijn voor ons verkeerd. Wij denken dat je burgers dichterbij elkaar moet brengen en niet tegen elkaar moet opzetten. 

Onze 5 voorstellen om de burgers meer samen te brengen:

  1. De wijk wordt de kern van samenwerking tussen Sint-Niklazenaren en de stad en tussen burgers onderling. Wijkbudgetten zorgen voor realisaties van wijkideeën. De wijkgerichte aanpak van de stadsdiensten gaat verder.
  2. Voor aanvang van grote ruimtelijke projecten wordt samen met de buurt bekeken hoe de noden in de buurt kunnen worden meegenomen in het nieuwe project. (bv. bijkomende publieke groene speelruimte, veilige fietsdoorsteken,...)
  3. Het aanbod van culturele infrastructuur zoals de (nieuwe) bib kan verder verbreden. Zowel in de kernstad als de deelgemeenten kan de bibliotheek nog meer uitgroeien tot een ontmoetings- en ontspanningsplek.
  4. Een brede school zorgt er voor dat het schoolgebouw ook na de uren leeft en er een gemeenschapsbindende factor is. Groen Sint-Niklaas wil scholen stimuleren om meer open te staan voor externe gebruikers door subsidies en ‘sleuteldragers’.
  5. Leegstaande of onderbenutte (winkel)panden kunnen meer gebruikt worden door Sint-Niklase verenigingen, buurtinitiatieven, creatievelingen en ondernemers. De stad zorgt dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd

Meer acties en ons volledig programma om Sint-Niklazenaren dichter bij elkaar te brengen.

Verder is Groen de beste garantie voor een degelijke bescherming van de natuur en de open ruimte. Ons programma om Sint-Niklaas te vergroenen vind je hier.

Ook hecht Groen veel belang aan veiligheid. Zoals het beste gezondheidsbeleid een is dat zorgt dat er geen zieken zijn die moeten genezen worden, is het beste veiligheidsbeleid dat zorgt dat er geen onveiligheid is. Hoe we dat willen doen vind je hier.