Zwembad De Watermolen: een spectaculaire én duurzame nieuwe attractiepool

15 Februari 2022

Zwembad De Watermolen: een spectaculaire én duurzame nieuwe attractiepool

De kogel is door de kerk: Sint-Niklaas gaat in zee met Sportoase voor de bouw en de uitbating van zwembad De Watermolen. Met de komst van het nieuwe zwembad tegen 2024 wordt het nijpende tekort aan zwemwater eindelijk aangepakt. De aftandse stadionsite aan de Watermolendreef ondergaat een stevige gedaanteverwisseling en wordt zo een nieuwe trekpleister in de stad. 

Het Leuvense Sportoase krijgt de opdracht om het nieuwe zwembad te bouwen en ook uit te baten. Dat gebeurt in een zogenaamde DBFMO-formule: de groep staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud én de uitbating van de site. De stad betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. De stad kreeg voor de bouw eerder al een subsidie van 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Het ontwerp is perfect geïntegreerd in de omgeving: het glooiende groendak verwijst naar de typische Wase bolle akkers en het gebouw volgt de loop van de historische Molenbeek die opnieuw  opengelegd wordt.

“Met De Watermolen krijgen we niet enkel een zwembad dat aan alle noden van een centrumstad voldoet, het zet meteen ook een nieuwe standaard op het vlak van duurzaamheid. In het Sportkringpark is er plaats voor sport en ontspanning in een sterk vergroend kader.”

Geen gas maar… rioolwater

Voor duurzaamheid ligt de lat erg hoog. Schepen voor duurzaamheid Wout De Meester: “Zwembadgebouwen zijn echte energieverslinders. Dit gebouw draait echter volledig op hernieuwbare energie. Gas wordt volledig gebannen en vervangen door riothermie. We gebruiken de nabijheid van het waterzuiveringsstation van Aquafin om warmte uit het rioolwater te halen. Via warmtepompen en met behulp van zonnepanelen wordt die gebruikt als energiebron voor het zwembad. Daarnaast zet het gebouw maximaal in op waterrecuperatie en beantwoordt het aan de strengste duurzaamheidsnormen. Dit zwembad zet echt een nieuwe standaard.”

Driemaal meer zwemwater én een uitgebreid recreatiegedeelte

De Sint-Niklase jongeren snakken al lang naar een zwembad met een uitgebreid recreatieaanbod. Ook de iets oudere Sint-Niklazenaar heeft hier wel oren naar, bleek uit het participatietraject. Nu nemen veel inwoners de wijk naar naburige zwembaden om zich te ontspannen. “Dat zal niet langer nodig zijn. Sint-Niklaas krijgt eindelijk een zwembad op maat van een centrumstad van 80 000 inwoners. We gaan naar een verdriedubbeling van het zwemwater. Dat was nodig, want het huidige zwembad was al lang veel te klein om scholen, verenigingen en recreatieve zwemmers te kunnen bedienen. Er werd bijna letterlijk gevochten om de beschikbare baantjes en dat zal binnenkort gelukkig verleden tijd zijn. Behalve een 50 meterbad en een instructiebad van 25 meter komt er ook een spectaculair recreatiegedeelte,” schetst schepen van jeugd, participatie en gebouwen De Bruyne. Met 4 grote glijbanen, een golfslagbad en een waterspeeltuin komen jongeren en avontuurlijke zwemmers ruimschoots aan hun trekken. “Ook wellness en fitness krijgen in het nieuwe complex een plaats en daarmee komt De Watermolen ruim tegemoet aan alle vragen en bezorgdheden uit de participatiegesprekken,” besluit schepen De Bruyne.

Bereikbaar en toegankelijk

De keuze om het zwembad aan de rand van de stad in te planten, is een bewuste keuze. Op die manier blijft het zwembad bereikbaar voor alle inwoners, zowel te voet, met de fiets, het openbaar vervoer als met de auto. Ook voor de vele scholen in de stad is dit een interessante locatie. 

“Van meet af aan was de toegangsprijs voor ons een belangrijk item. Iedereen moet immers de kans krijgen om tegen een democratische prijs te gaan zwemmen. Wie enkel baantjes wil trekken, betaalt nauwelijks meer dan in het Sinbad maar krijgt er heel wat meer voor in de plaats. Ook de prijs voor het recreatiegedeelte is scherp, zeker als je gaat vergelijken met soortgelijke zwembaden in de buurt. Daarnaast blijven ook de sociale tarieven bestaan. Prijs mag geen drempel zijn om van het zwembad te genieten,” aldus schepen De Bruyne, die samen met schepen De Meester deel uitmaakt van de projectstuurgroep.

Groene lob

Zwembad De Watermolen is ingebed in een groter project dat ondertussen ‘Sportkringpark’ gedoopt werd, een knipoog naar het rijke sportieve verleden van de site. De aanwezige sportvelden krijgen een andere indeling en worden aangevuld met een speelbos van 5 hectare, een Finse piste, een grote hondenuitloopweide, een waterspeeltuin en tal van andere sport- en speelmogelijkheden. Met de fiets en te voet kan je het park makkelijk en veilig doorkruisen. Het nieuwe fietspad langs de Molenbeek loopt doorheen de site en verbindt zo de Hoge Bokstraat met de Watermolendreef. “Met dit park realiseren we één van de groene stadslobben. Zo brengen we groen en water tot in het centrum van de stad. De Watermolenwijk krijgt er een groene long bij, de aftandse stadionsite krijgt een tweede leven en de bestaande sportsite wordt een trekpleister voor de buurt en zelfs de hele stad,” vat schepen De Meester de visie voor het Sportkringpark samen.

Vóór het zwembad komt een groen stadsplein. Om de verkeersafwikkeling vlot te laten verlopen, krijgen de Watermolendreef en de Watermolenstraat een make-over. Naast het zwembad komt een gratis natuurlijk aangelegde parking voor 300 auto’s. Om de hoge parkeerdruk in de wijk te verlichten, kunnen ook buurtbewoners hier gebruik van maken, net als ouders van kinderen uit de naburige school.

De volgende stappen

Nu de overeenkomst met Sportoase definitief is, kunnen de voorbereidingen van start gaan. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de loop van 2023. Tegen de grote vakantie van 2024 moet het zwembad zwemklaar zijn en is een groot deel van de inrichting van het Sportkringpark achter de rug. Voor de start van de sloop neemt de stad met een tentoonstelling afscheid van het voetbalverleden van de oude stadion.

Wat er met het oude zwembad zal gebeuren, staat nog niet helemaal vast. Eens het nieuwe zwembad open is, sluit het Sinbad wel onherroepelijk de deuren. “Twee zwembaden openhouden is financieel niet te verantwoorden. Het Sinbad is zonder concurrentie het meest energieverslindende gebouw van de hele stad. Dit zwembad open houden, kost ons jaarlijks 1 miljoen euro. Met het nieuwe zwembad hebben we meer dan voldoende zwemwater. Voor de nieuwe invulling van het Sinbad liggen nog vele pistes open. Ontslagen zullen er niet vallen. Het huidige personeel van het Sinbad krijgt de kans om mee te stappen in het nieuwe project of wordt binnen de stadsdiensten geheroriënteerd,” licht schepen De Bruyne toe.

Met de bouw van een duurzaam nieuw zwembad wordt het probleem van een tekort aan zwemwater grondig aangepakt. Het uitgebreide recreatiegedeelte komt tegemoet aan de vraag van veel jongeren en inwoners die nu elders gaan zwemmen. De vervallen stadionsite krijgt een nieuw leven en met de aanleg van het Sportkringpark realiseren we een groene lob met onder andere 5 hectare speelbos in dit deel van de stad.