De winkelwandellus breidt uit: fase Albert van start

28 September 2023

De winkelwandellus breidt uit: fase Albert van start

Met de derde fase van de aanleg van de winkelwandellus in de Prins Albertstraat maakt Sint-Niklaas verder werk van een verkeersveiliger, groener en aangenamer stadshart

De heraanleg van de straten rond de Grote Markt - de zogenaamde winkelwandellus - gooide al hoge ogen. De wat grijze door auto's gedomineerde straten ondergingen een opmerkelijke gedaanteverwisseling. Ondertussen zijn twee fases achter de rug: Paul (naar dichter Paul Snoek en de gelijknamige straat in de buurt van de schouwburg) en Richard (verwijzend naar de Richard Van Britsomstraat). Rode draad achter de heraanleg: meer verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en ontmoeting.

Blauwdruk stadscentrum

Ook buiten Sint-Niklaas trok de winkelwandellus al de nodige aandacht. "De Prijs Publieke Ruimte die we dit jaar van het Infopunt Publieke Ruimte mochten ontvangen is tegelijk een mooie erkenning én een stimulans om het werk verder te zetten", zegt schepen voor natuur en duurzaamheid Wout De Meester. "Met de winkelwandellus leveren we de blauwdruk van het stadscentrum van de toekomst. Een verkeersveiligere inrichting die niet meer exclusief door auto's gedomineerd wordt, plaats voor ontmoeting en beleving, een mooi groen kader dat mee evolueert met de seizoenen en aandacht voor de klimaatuitdagingen die ons wachten door waar kan te ontharden en te vergroenen. We kiezen bewust voor een herkenbare stijl om zo een harmonieus en consequent straatbeeld te creëren."

Straat opnieuw laten shinen

Met de start van de werken in Prins Albertstraat is een nieuwe fase -toepasselijk Albert genoemd - ingeluid. "In deze straat combineren we de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met een volledige herinrichting van het openbaar domein. Dit is één van de mooiste straten van de stad, met veel karaktervolle huizen. We willen deze straat weer doen shinen als in haar gloriedagen. Ook de verkeersveiligheid pakken we aan. Nu staan er aan beide kanten auto's geparkeerd en laveren daartussen ook nog wagens in twee richtingen met daartussen flink wat fietsers. Door de parkeerplaatsen aan één kant te concentreren en de straat enkele richting te maken, krijgt iedereen meer plaats. Met een aantrekkelijk parkeeraanbod in de parking aan het Stationsplein willen we meer bewoners verleiden hun auto daar achter te laten", licht schepen De Meester toe. "Met flink wat groen en zitbanken krikken we de ruimtelijke kwaliteit verder op."

Aangenaam en klimaatbestendig

De werken zijn ondertussen gestart. Tegen de zomer van 2024 kunnen de bewoners door een aantrekkelijkere, groenere en veiligere straat flaneren. Dan is het enkel nog wachten op de laatste fase van de aanleg van de winkelwandellus, Mercator. Het voorbereidende traject om het Regentieplein, de Zamanstraat en de Dr Verdurmenstraat in een nieuw jasje te steken, lopen al. De uitvoering zal pas voor de volgende bestuursperiode zijn. "Het ultieme sluitstuk wordt uiteraard de heraanleg van de Grote Markt. In 2026 zal ons stadscentrum er helemaal anders uitzien. Aangenamer, maar ook beter bestand tegen de klimaatverandering", besluit schepen De Meester.