Beter en sneller openbaar vervoer voor Sint-Niklaas

15 Juli 2020

Beter en sneller openbaar vervoer voor Sint-Niklaas

Van meet af aan was duidelijk dat de 9 gemeenten in vervoersregio Waasland voor een moeilijke opgave stonden. De middelen waren immers beperkt. Ook mocht Sint-Niklaas geen extra investeringen in het busvervoer doen om eventuele weggevallen lijnen en haltes te compenseren. 

De afgelopen periode werkte Groen achter de schermen aan een sterk openbaar vervoer voor iedere Sint-Niklazenaar. We zijn grotendeels tevreden met wat woensdag 15 juli op de vervoersregioraad Waasland is goedgekeurd. Van meet af aan was duidelijk dat de 9 gemeenten in vervoersregio Waasland voor een moeilijke opgave stonden. De middelen waren immers beperkt. Ook mocht Sint-Niklaas geen extra investeringen in het busvervoer doen om eventuele weggevallen lijnen en haltes te compenseren. Desondanks is een mooi plan uitgewerkt dat in 2022 ingevoerd zal worden. De krachtlijnen: (veel) meer bussen van Sint-Niklaas naar de deel- en buurgemeenten (naar Sinaai en Belsele is er zelf een verdubbeling), meer dan een verdubbeling van het budget voor minder mobiele gebruikers én een duidelijke stadsbusronde die stadswijken zal aandoen, met halte aan het Welzijnshuis. Op de as Station - Grote Markt - Waasland Shopping zal er om de 10 minuten een bus rijden.Meer bussen naar de deel- en buurgemeenten: de bus als een echt alternatief voor de auto

Vandaag hebben Sinaai en Belsele slechts twee bussen per uur. Deze bussen hebben verschillende lijnnummers en volgen op slechts 20 minuten van elkaar. Wie de volgende bus wil nemen, moet dus vaak 40 minuten wachten. Ook voor de bussen naar Nieuwkerken is de dienstregeling onoverzichtelijk. In het nieuwe openbaar vervoerplan komt daar verandering in. Tussen Sinaai, Belsele en Sint-Niklaas rijdt er elke 15 minuten een bus: een verdubbeling. Op de lijn Nieuwkerken Sint-Niklaas rijdt er elke 20 minuten een bus. Ook op de verbinding tussen Temse en Sint-Niklaas komt er elk uur een extra bus bij zodat er elke 20 minuten een bus rijdt. 

Op die manier wordt de bus voor inwoners uit de deelgemeenten en de aangrenzende gemeenten de manier om zich naar Sint-Niklaas te verplaatsen.

Een duidelijke stadsbusronde langs Welzijnshuis en stadswijken

De Lijn stelde oorspronkelijk voor om een beperkte stadsbuslijn te voorzien die Waasland Shopping verbindt met het ziekenhuis en het station en doorrijdt naar de Watermolenwijk. Het stadsbestuur vroeg om deze lijn te verlengen via de Tuinlaan/Valk, het Welzijnshuis en Tereken. Op die manier ontstaat er één duidelijk stadsbusronde die veel belangrijke plaatsen en stadswijken in de stad met elkaar verbindt. De vervoersregio heeft besloten op deze vraag in te gaan.

Deze stadsbusronde is vooral interessant voor de Sint-Niklazenaar die (tijdelijk) moeilijker te voet of met de fiets naar de dichtstbijzijnde bushalte kan. Daarom ijvert het stadsbestuur voor een compacte, duurzame en vlot toegankelijke bus voor minder mobiele gebruikers.

Er rijden echter veel meer bussen in de stad dan enkel de stadsbus. Vanuit acht invalswegen verbinden de lijnen van het regiovervoer de uithoeken van Sint-Niklaas met het centrum van de stad. Alle bussen rijden tussen het station van Sint-Niklaas, de Grote Markt en Waasland Shopping steeds filevrij op de vrije busbanen

Minimaal verdubbeling van budget voor minder mobiele gebruikers

Voor het vervoer voor minder mobiele bewoners bestaat vandaag onder meer de 'Dienst Aangepast Vervoer' (DAV). Het probleem is dat in de voorbije jaren gemiddeld 1000 aanvragen werden geweigerd door een tekort aan budget. Groen Sint-Niklaas kon bekomen dat er minimaal een verdubbeling van dit budget wordt voorzien. Daarnaast hebben we gepleit voor tussentijdse monitoring. Wanneer hieruit blijkt dat het budget ontoereikend is, kan het tussentijds verhoogd worden. Verder blijft het systeem van taxicheques voor personen met een beperking verder bestaan. Rechthebbenden kunnen binnen dit systeem voor 50% van kostprijs een taxi nemen. Ook een heel aantal andere systemen voor aangepast vervoer blijven bestaan. Groen blijft nadenken over hoe we de mobiliteit van minder mobiele inwoners verder kunnen verhogen.

Het werk is nog niet af...

Hoewel we als Groen Sint-Niklaas niet ontevreden zijn over het eindresultaat, blijven er nog een aantal lacunes en onduidelijkheden. Zo drong het stadsbestuur erop aan om de Clementwijk mee op te nemen in een buslijn naar Sint-Gillis-Waas of Stekene. Dit verzoek werd echter niet ingewilligd.

Verder drong het stadsbestuur aan voor het gebruik van een geïntegreerd ticketsysteem voor een reis met trein, bus en deelfiets en voor lage ticketprijzen. De vraag naar een gecombineerd ticketsysteem blijft voorlopig nog onbeantwoord en de kostprijs van de tickets staat nog niet vast. Ook rond de vraag om de dienstregeling van De Lijn en van de NMBS beter op elkaar af te stemmen is nog geen duidelijkheid. Ook blijft het stadsbestuur er op aandringen dat het station van Sint-Niklaas extra fietsparkeerplaatsen krijgt en nog duidelijker geprofileerd wordt als hoofdstation van het Waasland.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een uitgebreid standpunt over de vervoersregio opgemaakt. Dit kan u hier lezen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Een versnelde verduurzaming van de vloot bussen die de as station - Grote Markt - Waasland Shopping Center gebruikt: minstens hybride en stillere bussen en geen dieselbussen meer vanaf 2024.
  • Voor de stadslijn pleit de stad voor een voertuig op maat van de stedelijke context en dat vlot toegankelijk is voor minder mobiele gebruikers.
  • De integratie van een lokaal mobipunt in centrum Puivelde en vraag naar extra ritten naar Puivelde op donderdag in functie van de donderdagse Markt en een aantal ritten op zaterdag gericht op winkelbezoek richting Sint-Niklaas.
  • De stad herhaalt de vraag naar een betere verbinding met de trein van Sint-Niklaas naar Brussel
  • Het uitrollen van deelfietssystemen aan het Waasland Shopping Center en in een latere fase aan station Sinaai.
  • Het voorzien van deelfietssystemen met maand- en jaarabonnementen zodat ze interessant worden voor frequent woon-werkverkeer.

Het zal pas later duidelijk worden of de Lijn, de NMBS en de vervoersregio op deze vragen kunnen ingaan.

Ondanks dat het werk nog niet af is, is Groen Sint-Niklaas tevreden dat het stevig werk achter de schermen heeft gezorgd voor meer en snellere verbinding met de deel- en buurgemeenten, een duidelijke stadsbusronde langs het Welzijnshuis én voor een openbaar vervoer dat rekening houdt met de noden van minder mobiele gebruikers. 

Wat de vervoersregio Waasland, met de negen deelnemende gemeenten, op woensdag 15 juli besliste, vind je hier terug.