Groen Sint-Niklaas kiest voor verjonging en gedeeld leiderschap

11 Maart 2022

Groen Sint-Niklaas kiest voor verjonging en gedeeld leiderschap

De Algemene ledenvergadering van Groen Sint-Niklaas keurde op de vergadering van donderdag 10 maart een hertekening van de partijleiding goed. Voortaan werkt de partij met twee co-voorzitters en krijgt de penningmeesterversterking van een secretaris. “Deze keuze past binnen de visie op leiderschap binnen onze partij. Tegelijk kunnen we ook aanstormende talenten de kans geven om verantwoordelijkheid op te nemen en verder te groeien,” aldus politiek co-voorzitter Tim De Roeck.

Kersvers co-voorzitter Jonas De Cauwer zal de ledenwerking behartigen: “De komende jaren willen we de werking van onze groeiende groep versterken en verder uitbouwen. Iedereen optimaal op zijn of haar sterkte inzetten en de verantwoordelijkheden verdelen zijn hierbij de grootste uitdagingen.” Zijn collega Tim De Roeck blijft het politieke reilen en zeilen voor zijn rekening nemen: “Op deze manier krijgen jonge mensen de kans om ervaring op te doen en de kneepjes van het politieke vak te leren. De politieke realiteit in de stad op de voet volgen en tegelijk de ledenwerking draaiende houden vergt veel tijd en energie. We geloven sterk in gedeeld leiderschap. Door de taken te verdelen, krijgen meer mensen de kans om te groeien.”

Penningmeester Liliane Verbeke krijgt met Fatjona Hoxha een secretaris naast zich. Zij neemt de administratie en het ledenbeheer onder haar hoede. Liliane Verbeke: “We zijn erg blij dat jonge mensen politiek engagement willen opnemen. Dat is in deze tijden niet vanzelfsprekend. De uitdagingen voor de komende jaren zijn niet min, maar met een verjongde en versterkte groep staan we er goed voor.”