Zorginstellingen tekenen enthousiast in op vergroeningsoproep: "Stenen vervangen door groen"

28 December 2022

Zorginstellingen tekenen enthousiast in op vergroeningsoproep:

"We willen instellingen stimuleren om stenen te vervangen door groen. Een groene omgeving is niet enkel goed voor de planeet, maar ook voor het welbevlinden."

Sint-Niklaas is een stad van diensten en scholen. Een aanzienlijk deel van de oppervlakte van de stad wordt ingenomen door gebouwen die daarvoor gebruikt worden. Deze oppervlakte is echter grotendeels verhard en versteend. Eén van de sleutels om de stad klimaatbestendiger te maken, is inzetten op ontharding en vergroening. Nu de groene speelplaatsen ruim ingeburgerd zijn, lanceerde de stad een oproep om ook kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen te vergroenen. "Deze eerste oproep was meteen een schot in de roos. We willen op deze manier instellingen stimuleren om stenen te vervangen door groen."

Niet minder dan 9 instellingen tekenden in op de eerste projectoproep. Ook zorginstellingen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra willen duidelijk inzetten op het ontharden en vergroenen van hun sites. "De voordelen zijn tweeledig. Ze dragen enerzijds letterlijk een steentje bij om de opwarming van de stad tegen te gaan. Minder stenen en meer groen betekent dat vocht beter in de bodem kan dringen. Dat zorgt voor meer verdamping en dat heeft dan weer een verkoelend effect. Extra struiken en bomen vormen een soort airco: ze geven niet enkel schaduw maar zorgen er ook voor dat de bodem minder opwarmt. We hebben allemaal gezien welk effect de hete zomers van de afgelopen jaren hebben. Kleine kinderen, oudere mensen en mensen met een beperking zijn extra gevoelig voor hoge temperaturen. Aan de andere kant is ook bewezen dat een groene en aangename omgeving een positieve invloed heeft op het welbevinden. Twee vliegen in één klap dus," stelt schepen voor natuur en duurzaamheid Wout De Meester.

Financiële steun en expertise

De projectpot groene speelplaatsen is ondertussen een vaste waarde geworden. Dit jaar trekt de stad daarnaast ook 45 000 euro uit om zorginstellingen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra een duwtje in de rug te geven om meer groene en kwalitatieve buitenruimte te voorzien. Schepen De Meester: "Deze instanties hebben vaak de ruimte, maar missen expertise om dit aan te pakken. Wij leveren financiële steun en knowhow om deze vergroeningsprojecten tot een goed einde te brengen. Dat er zoveel interesse is, geeft aan dat de goesting om hierop in te zetten groot is. Dit is al een heel mooi begin! Hopelijk zet het ook andere instellingen aan om beton en stenen uit te breken en te vervangen door groen."

Stenen vervangen door groen

Vzw 't Open Poortje gaat met het grootste deel van de pot aan de haal. Dit centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning breekt met dit geld meer dan 1000 m2 betontegels uit om plaats te maken voor een moes- en kruidentuin, een bloemenweide en bijkomende groenelementen over de hele site. Drie kinderdagverblijven, twee woonzorgcentra en twee zorginstellingen sprongen mee op de kar. "Zowel burgers, instellingen als scholen kunnen elk een belangrijke rol spelen in het klimaatbestendig maken van de stad. Het stadsbestuur wil niet enkel het goede voorbeeld geven, maar waar mogelijk ook een financiële stimulans geven én kennis ter beschikking stellen," besluit schepen De Meester.