Democratie en Participatie

“Actieve en betrokken burgers voor een gedragen beleid”


Groen Sint-Niklaas wil nieuwe, innovatieve methodieken ontwikkelen om actieve en betrokken burgers de kans te geven op een snelle manier te kunnen participeren aan het beleid van de stad.

 

De wijk is het ideale niveau om burgers te betrekken in het beleid en hem samen dingen te laten doen. We gaan voor burgerparticipatie in alle wijken van de stad, naar voorbeeld van 'Wijk in de Kijker'. Er worden wijkbudgetten gereserveerd om tot effectieve realisatie te gaan van de voorgestelde projecten.  Sint-Niklaas kent een bloeiend verenigingsleven. Ook tussen de stad en deze verenigingen wordt gestreeft naar meer kruisbestuiving.

 

> Klik hier voor ons volledig project voor 'Democratie en Participatie' <