Naar een duurzamer, groener en compacter techniekhuis

28 December 2022

Naar een duurzamer, groener en compacter techniekhuis

"De renovatie van het techniekhuis past binnen onze ambitie om het gebouwenpatrimonium van de stad compacter, duurzamer, beheersbaarder en betaalbaarder te maken."

Na het welzijnshuis en het stadhuis is het nu de beurt aan het techniekhuis om een stevige metamorfose te ondergaan. Deze site in het Industriepark Noord wordt duurzamer en compacter. "De renovatie van het techniekhuis past binnen onze ambitie om het gebouwenpatrimonium van de stad compacter, duurzamer, beheersbaarder en betaalbaarder te maken. Onze technische diensten verdienen een aangepaste en moderne werkplek."

De diensten van de stad Sint-Niklaas zitten verspreid over meerdere locaties. Het stadhuis is het domein van de administratie en in het welzijnshuis hebben de sociale diensten hun stek. De grootste en minst bekende locatie is wel het techniekhuis. Hier huizen de uitvoerende diensten van de stad: van de stadsarchitecten tot de groendienst, goed voor een aanzienlijk deel van het stadspersoneel. Het gebouw fungeert ook als stadsgarage en opslagplaats voor allerhande materiaal. Het kantoorgedeelte en het centrale magazijn kregen in 2015 al een make-over. De rest van de site is de volgende jaren aan de beurt. "En dat is écht nodig," stelt schepen voor gebouwen Bart De Bruyne. "Verschillende delen van het gebouw kunnen niet meer gebruikt worden omdat ze niet meer voldoen aan de geldende normen. Ook de veiligheid en het werkcomfort kunnen beter. Bovendien moet het energieverbruik naar beneden en is de site quasi volledig verhard. Ons technisch personeel verdient veel beter. Daar maken we nu werk van. We trekken 11 miljoen euro uit om het techniekhuis grondig aan te pakken. Dat deze investering ook in budgettair krappe tijden door blijft gaan, onderstreept nogmaals de noodzaak."

Compact en duurzaam

De site wordt een pak duurzamer en compacter. "We bouwen nieuwe ateliers, opslagruimtes en facilitaire ruimtes voor het uitvoerend personeel. De huidige kleedkamers en douches zijn tot op de draad versleten. Door deze functies samen te brengen, hebben we minder ruimte nodig. Die compacte structuur zorgt er tegelijk ook voor dat we het energieverbruik een heel stuk naar beneden kunnen halen," duidt schepen De Bruyne. "Met energiezuinige en fossielvrije installaties én meer aandacht voor regeltechniek beperken we het verbruik nog verder. Het is niet de bedoeling om alles plat te gooien: we hergebruiken waar mogelijk gebouwen en materialen. Voor het ontwerp gaan we in zee met een bureau dat heel wat ervaring heeft in circulair bouwen."

Ontharden en vergroenen

Het clusteren van functies en gebouwen heeft nog een tweede voordeel: het ruimtebeslag wordt kleiner en er ontstaat plaats voor ontharding en vergroening. "We creëren een aangenamere werkomgeving met een logischere indeling. De site wordt ook toegankelijker, zowel voor de werknemers als voor bezoekers en burgers. De hele renovatie past in onze ambitie om de stadsgebouwen duurzamer, compacter en energiezuiniger te maken. Dat heeft meteen ook een positieve invloed op de betaalbaarheid en de beheersbaarheid," schetst schepen De Bruyne het grotere plaatje.

Zonnepanelen

Van alle stadsgebouwen heeft het techniekhuis ook na de renovatie de grootste dakoppervlakte. "We hebben een budget opzijgezet om deze oppervlakte maximaal van zonnepanelen te voorzien. Zo ontstaat een zonnepark dat niet enkel in de energievoorziening van het techniekhuis zelf kan voorzien, maar ook ruimte schept om aan energiedelen te doen. We willen hier de komende jaren belangrijke stappen zetten. We zijn ondertussen ook bezig om ons wagenpark te elektrificeren. Zo kunnen we op termijn de stadswagens op zelf opgewekte energie laten rijden. We voorzien in elk geval al voldoende laadinfrastructuur," blikt schepen De Bruyne vooruit.

Foto's: Het Laatste Nieuws en Stad Sint-Niklaas