Onderbenutte stadionsite wordt sport- en recreatiepark

08 April 2021

Onderbenutte stadionsite wordt sport- en recreatiepark

Uit verschillende hoeken klonk de roep om een zwembad op maat van een groeiende centrumstad. De nood aan meer zwemwater is nijpend. Met zwembad De Watermolen en het omliggende Sportkringpark komt de stad tegemoet aan deze vragen.  

Al geruime tijd voldoet het Sinbad niet meer aan de noden van een groeiende centrumstad als Sint-Niklaas. De druk vanuit de scholen en de verenigingen op het beperkte zwemwater is erg groot, waardoor de modale recreatieve zwemmer amper nog een plaatsje vindt en zijn heil zoekt in Beveren, Bornem of Temse. Daarnaast klinkt al jaren de roep om een modern zwembad met een goed uitgerust recreatief gedeelte. Dat bleek zeer duidelijk uit het jongerenparticipatieproject Baas in Sint-Niklaas: een zwembad met glijbanen staat hoog op het verlanglijstje van de Sint-Niklase jeugd. Het stadsbestuur pikte deze vragen op en maakte van de bouw van een nieuw zwembad één van de speerpunten van deze bestuursperiode.

Binnen de stadsdiensten wordt ondertussen naarstig aan dit dossier gewerkt: binnen enkele jaren zal de Sint-Niklase zwemmer een duik kunnen nemen in een nagelnieuw zwembadcomplex, dat ondertussen De Watermolen gedoopt werd. Door een gevoelige uitbreiding van het zwemwater (o.a. met een 50 meter-bad) zullen ook verenigingen, sportclubs en scholen optimaal in het nieuwe zwembad terechtkunnen. Ontwerp, bouw, uitbating en onderhoud zullen gebeuren in samenwerking met een private partner. De zoektocht naar die partner is momenteel volop bezig. De stad stelde een uitgebreid programma van eisen op waaraan de potentiële partners moeten voldoen. In overeenstemming met de vraag van veel inwoners behoort een uitgebreid recreatief gedeelte daar ook bij. Zo hoeven jongeren en gezinnen niet langer elders hun zwemvertier te zoeken. Op het vlak van duurzaamheid en architectuur ligt de lat hoog. De doelstelling: een zwembad op maat van een centrumstad van bijna 80.000 inwoners realiseren.

Vlot bereikbare site: te voet, per fiets én met het openbaar vervoer

Wat de locatie betreft, viel de keuze finaal op de Puyenbekesite/Sportkringpark . Deze gronden zijn grotendeels in eigendom van de stad en na het vertrek van de jeugdploegen van Waasland Beveren lag het oude voetbalstadion er verlaten en wat verweesd bij. Bovendien was het volledige gebied al bestemd als recreatiegebied en lagen er al een aantal sport- (voetbal, bmx en baseball) en jeugdbewegingsterreinen.

De stad vond het belangrijk om het nieuwe zwembad binnen een straal van 2.5 km van het centrum te lokaliseren. Zo blijft de site voor de zogenaamde 'zachte modi' (te voet en per fiets) én voor de vele scholen op ons grondgebied vlot bereikbaar. In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de site één van de attractiepolen die frequent met de bus bediend zullen worden. Voor Groen Sint-Niklaas is het belangrijk dat de locatie per fiets, te voet en met het openbaar vervoer vlot bereikbaar is, zodat toekomstige bezoekers niet steeds de auto nemen om te gaan zwemmen.

Meer dan enkel een zwembad

Groen Sint-Niklaas vond het erg belangrijk dat de heraanleg van de site niet enkel zou bestaan uit het neerpoten van een groot modern zwembad. De hele omgeving wordt mee aangepakt. De bestaande sportsites worden door groenzones met elkaar verbonden en er zal plaats zijn voor een volwaardig speelbos van 5 hectare. Het openleggen van de Molenbeek zorgt ervoor dat de site voor wandelaars en fietsers op een aangename en veilige manier bereikbaar is en verbindt de site met het bestaande wandel- en fietsnetwerk. Daarnaast komen er nog tal van andere sport- en recreatiemogelijkheden die van deze onderbenutte en verwaarloosde site een nieuwe hotspot maken. Wij geloven er sterk in dat deze site een meerwaarde biedt voor de buurt en bij uitbreiding voor de hele stad.

Een hoofdrol voor participatie

De heraanleg van de volledige site gaat gepaard met een uitgebreid en breed participatietraject. Buurtbewoners, verenigingen en scholen gaven uitgebreid hun input waarmee de stuurgroep van het project verder aan de slag ging. Ondanks de coronamaatregelen werd getracht een zo kwalitatief mogelijk traject uit te stippelen om ook de gevoeligheden en de vragen die rond het project leven zo goed mogelijk in kaart te brengen. Op dit moment loopt een wandeling langs uitgebreide infoborden aan de site en doorheen de wijk, waarbij belangstellenden coronaproof kennis kunnen maken met de plannen én hun feedback kunnen geven.

Een duik tegen 2024?

Dit project biedt meteen ook de mogelijkheid om een aantal pijnpunten op het vlak van mobiliteit en parkeren in de Watermolenwijk aan te pakken. Op basis van een uitgebreide mobiliteitsstudie stippelt de stad samen met een extern bureau mogelijke scenario’s uit die met de buurt afgetoetst worden.

Tegen het najaar van 2021 moet duidelijk zijn met welke partner de stad in zee gaat. Eens de gedetailleerde plannen klaar zijn, volgt er nog een participatieronde alvorens alles eind 2021, begin 2022 definitief 'afgeklopt' wordt. Daarna kan de spade in de grond en begint de transformatie van de site. Als alles volgens plan verloopt, kan de Sint-Niklazenaar in de zomer van 2023 een eerste duik nemen in zwembad De Watermolen. Ook de aanleg van het grote gebied rond het zwembad zal dan grotendeels klaar zijn. Zolang het nieuwe zwembad niet klaar is, blijft het Sinbad open en kunnen scholen en individuele zwemmers daar terecht.