Groen Sint-Niklaas stelt 14 speerpunten lokale verkiezingen voor

25 Juni 2024

Groen Sint-Niklaas stelt 14 speerpunten lokale verkiezingen voor

Groen Sint-Niklaas trekt naar de verkiezingen met 14 ambitieuze en heldere speerpunten die Sint-Niklaas nog groener, levendiger en warmer moeten maken. 

Onze 3 speerpunten:

🏡Betaalbaar en energiezuinig wonen garanderen #warm #groen

Door ambitieuze wijkrenovatietrajecten te versterken helpen we burgers en verhuurders om hun woning duurzamer en energiezuiniger te maken. We zetten sterk in energiedelen, waarbij de stad en bedrijven opgewekte energie met burgers kunnen delen. Iedere inwoner heeft het recht op een betaalbare woning: we willen het aantal sociale woningen in onze stad optrekken.

🙋‍♀️Een gezellige weekendmarkt op de vernieuwde groene Grote Markt #levendig

De vernieuwde Grote Markt moet ook een levendige markt worden. Een gezellige weekendmarkt met focus op eten, drinken en beleving is een goede aanvulling op het bestaande aanbod aan evenementen.

🌳Groen op wandelafstand, buurtbos op fietsafstand #groen

Meer groen in de buurt zorgt voor gezonde lucht, verkoeling op warme dagen en plaats om te ontspannen of te ravotten. Toegankelijk groen op wandelafstand zou voor elke buurt in de stad en de deelgemeentes een evidentie moeten zijn. Met het lobbenstadmodel als kompas maken we verder werk van de aanplant van bijkomende buurtbossen en het opkrikken van de natuurwaarde van bestaande bossen. Groene corridors vormen de natuurlijke verbinding tussen het groen in onze stad en de deelgemeentes.

Onze andere highlights

😌Aandacht voor mentale gezondheid #warm

Een goede geestelijke gezondheid is van groot belang. Heel wat stadsgenoten hebben het mentaal moeilijk. Elke inwoner moet toegang krijgen tot kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg. Initiatieven als het OverKophuis, Tejo en de eerstelijnspsycholoog in het welzijnshuis versterken we en samen met partners werken we nieuwe initiatieven uit.

💪Gezinsarmoede aanpakken #warm

Met een integraal plan focussen we op gezinnen in onze stad die het financieel moeilijk hebben. Een menswaardig inkomen, voldoende ondersteuning, kwalitatieve huisvesting maar even goed meer brugfiguren in het onderwijs: elk beleidsdomein draagt zijn steentje bij aan oplossingen.

🤝Samenleven en ontmoeten stimuleren #warm #levendig

Elke inwoner verdient zijn of haar plaatsje in de stad. Door wijk- en gebiedsgerichte werking te versterken, vrijwilligers en buddy’s in te schakelen om andere bewoners op sleeptouw te nemen, de strijd tegen eenzaamheid aan te binden en evenementen te organiseren die ontmoeting in de hand werken geven we het samenleven in onze stad een boost.

🙅Discriminatie en racisme bestrijden #warm

We gaan vol voor een inclusieve stad. Met correspondentietesten op de woon- en arbeidsmarkt pakken we discriminatie verder aan, onder andere met een versterkt meldpunt en in nauw overleg met de sectoren. Initiatieven om polarisering tegen te gaan houden we hoog op de agenda.

👷‍♂️Cocon als motor voor werk op maat én circulaire economie #warm, #levendig, #groen

Met Cocon krijgt de circulaire economie een prominente plaats in onze stad. Circulair ondernemen, uitwisseling en onderzoek gaan er hand in hand en zetten onze stad op de circulaire kaart. De aanwezigheid van sterke spelers binnen de sociale economie (Den Azalee, Jomi…) biedt kansen op een goede wisselwerking. Zo kan Cocon ook een rol spelen in het verstrekken van werk op maat.

🚴Sint-Niklaas als fiets- en wandelstad verder op de kaart zetten #groen

Fietsen en wandelen zijn de gemakkelijkste manier om je in onze stad te verplaatsen. We werken verder aan comfortabele en veilige wandel- en fietsinfrastructuur, met een speciale focus op toegankelijkheid. Het fietsgebruik in onze stad zit stevig in de lift. We verhogen de inspanningen om de fietsinfrastructuur verder te verbeteren. We werken moeilijke punten weg, bouwen fietssnelwegen naar en tussen de deelgemeenten uit, zorgen voor extra verkeersveilige schoolomgevingen en fietsvriendelijke woonkernen. We voorzien meer comfortabele en vrijliggende fietspaden zodat fietsen overal in de stad en de deelgemeentes een volwaardig alternatief wordt.

🧗‍♀️Een nieuwe indoor urban sports en jongerenlocatie in een leegstaande kerk. #levendig

Onze stad telt een aantal leegstaande kerken die smeken om een herbestemming. Tegelijk is er een sterke vraag naar plaatsen voor jongeren en plaatsen om indoor te skaten. We bekijken of het haalbaar is om de Don Boscokerk als indoor pleisterplaats voor urban sports en jongerenlocatie in te richten: ze ligt dichtbij scholen, het centrum en skatepark Witte Molen.

🌿Naar een groener stadscentrum en groenere dorpskernen #levendig #groen

De vergroening van de straten binnen het kerngebied (de winkelwandellus) wordt sterk gesmaakt. Na de vergroening van de Grote Markt trekken we deze lijn verder naar andere plaatsen binnen de kernstad. We geven de pleinen in onze stad (Regentieplein, Stationsplein, Heymanplein en Zwijgershoek) een groene make-over. Van versteende pleinen vol auto’s naar levendige groene pleinen.

👩‍🎤Een boost voor de Sint-Niklase muziekscene #levendig

Onze stad en de deelgemeentes bulken van het muzikale talent en dat willen we in de verf zetten. Door te zoeken naar extra repetitieruimtes, talent (jong en oud) meer podiumkansen te geven en talentvolle bands in hun ontwikkeling professioneel te begeleiden zetten we Sint-Niklaas als muziekstad op de kaart.

🏠Je thuis en veilig voelen in je buurt #levendig #warm

Iedere inwoner heeft het recht om zich veilig en geborgen te voelen in onze stad. Bij de laatste stadsmonitor geven meer inwoners aan zich onveilig te voelen in onze stad. Dat cijfer willen we met een integrale en gerichte aanpak naar beneden. Met slimme en gerichte ingrepen in het openbaar domein maar even goed door aanwezige en aanspreekbare (wijk)politie en jongerenopbouwwerkers in de buurten. Een belangrijke rol is weggelegd voor wijkgerichte werking: met hechtere partnernetwerken, activiteiten gericht op ontmoeting en wijkbudgetten brengen we inwoners dichter bij elkaar en geven we hen de sleutels van hun wijk mee in handen.

☕Meer horeca en handelszaken door ondernemerstrajecten en ondersteuning #levendig

We willen ons stadscentrum aantrekkelijker maken voor horeca en ondernemers. De afgelopen jaren hebben we met de Grote Markt, de Houtbriel en de winkelwandellus al stevig geïnvesteerd in het stadscentrum. We willen het centrum nu ook economisch doen opbloeien. Ondernemerstrajecten als BAAS trekken we verder en geven we een zichtbare en prominente plaats in ons centrum. Met een versterkt ondernemersloket begeleiden we starters bij hun eerste stappen. We onderzoeken de oprichting van een investeringsfonds.