Kinderen en jongeren tekenen mee speelinfrastructuur uit

28 Oktober 2022

Kinderen en jongeren tekenen mee speelinfrastructuur uit

"Net omdat ze zo belangrijk zijn, betrekken we kinderen en jongeren uit de wijk van in het begin bij de totstandkoming. Hun wensen en noden vormen de inspiratie voor het ontwerp. De nieuwe speelinfrastructuur in Wallenhof in Nieuwkerken is hier een mooi voorbeeld van."

Speel- en sportpleintjes vormen het levendige hart van heel wat wijken in de stad. Ze zorgen voor animo. Kinderen kunnen er zich uitleven, jongeren kunnen er sporten en rondhangen, ouders vinden er een plaatsje om even bij te praten terwijl de kinderen aan het ravotten zijn. Ze zorgen voor sociale cohesie.

De pop-upspeeltuin op het Sint-Nicolaasplein is ondertussen een vaste waarde geworden. Elk voorjaar palmt een nagelnieuw exemplaar het uitgaansplein in. Tijdens de zomermaanden trekt de speelplek overdag jonge gezinnen naar het plein. Ouders kunnen iets drinken terwijl ze ondertussen een oogje in het zeil houden en hun kinderen zorgeloos kunnen spelen. "Een formule die werkt en gewaardeerd wordt. Wat velen vergeten, is dat er ook nog een voor en een na is. We kiezen elk jaar een wijk uit waar nood is aan nieuwe speelinfrastructuur. Soms omdat er nog niets is, soms omdat de speelelementen aan vervanging toe zijn. Dit jaar viel de keuze op de Wallenhofwijk in Nieuwkerken. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen en de speeltoestellen waren tot op de draad versleten," vertelt schepen voor jeugd Bart De Bruyne.

Inspraak in ontwerp

De nieuwe speelplek kwam volledig tot stand in samenspraak met de jonge bewoners van de wijk. "In het voorbereidende traject komen de bevoegdheden participatie en jeugd letterlijk samen. We poten niet zomaar een speeltoestel neer. De gebruikers - in dit geval de kinderen en jongeren uit de wijk - krijgen de pen in handen en hebben een belangrijke stem in het ontwerp. Vorig najaar sloegen we een middag lang onze tenten op in de Wallenhofwijk en gingen we in gesprek met de kinderen en jongeren die er wonen. Zij zijn immers de speelspecialisten bij uitstek. Met verschillende speelse methodieken peilden we naar hun wensen. In de Wallenhofwijk droomden ze luidop van een piratenboot. Met die input werkten we een speeltoestel op maat uit dat in de zomermaanden een tijdelijke plaats kreeg op het Sint-Nicolaasplein. Daarna verhuisde het naar zijn definitieve stek. Zo is de piratenboot nu definitief aangemeerd in de Wallenhofwijk," schetst schepen voor jeugd en participatie Bart De Bruyne het traject. In het verleden werd deze aanpak ook al toegepast in het Gerdapark en het Reynaertpark.

Cruciaal voor sociale cohesie

Speelpleintjes en sportveldjes spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie binnen wijken. Schepen De Bruyne: "Deze pleintjes vormen vaak het kloppende hart van een wijk. Kinderen en jongeren komen er spelen en sporten, ouders komen er even bijpraten terwijl hun kinderen zich uitleven. De pleintjes zorgen voor leven en bieden ontmoetingskansen. Voor mensen die geen tuin hebben om in te voetballen of kampen in te bouwen zijn ze van ontzettend groot belang. Daarom investeert de stad al jaren stevig in de aanleg van nieuwe pleintjes en het onderhouden van bestaande speelinfrastructuur. Sinds 2012 heeft Sint-Niklaas een speelweefselplan waarin per wijk of deel van een wijk de mogelijkheden en opportuniteiten op speelvlak uitgewerkt staan. Dat plan vormt nog steeds het kompas dat we hanteren bij het aanleggen en uitbouwen van speelplekken. Soms werken we hiervoor samen met externe partners, zoals met de Belgische Voetbalbond voor de Belgian Red Court aan het Fabiolapark."

Belgian Red Court

Op dinsdag 25 oktober opende recordinternational Jan Vertonghen onder massale belangstelling de Belgian Red Court. Sint-Niklaas is na Lier de tweede Belgische stad met een dergelijk veldje. Met dit project wil de zogenaamde 'gouden generatie' voetballers iets terug doen voor de jeugd en tegelijk de aandacht vestigen op de plaats waar het voor vele voetballers ooit begon: de pleintjes in hun eigen wijk. "Dit is een prachtig project waar Sint-Niklaas graag mee de schouders onder zette. Het verouderde en afgeleefde basketveldje is omgevormd tot een nieuwe trekpleister voor voetballers uit de buurt. We gaan nog op zoek naar 'court coaches' die door de voetbalbond opgeleid worden om met de aanwezige jongeren aan de slag te gaan."