Stad Sint-Niklaas neemt lot Reinaertgalerij mee in handen

31 Maart 2022

Stad Sint-Niklaas neemt lot Reinaertgalerij mee in handen

De Reinaertgalerij is al langer het zorgenkindje van het Sint-Niklase winkelhart. Ondanks de ideale ligging - tussen de Grote Markt en de Stationsstraat - geven de vele leegstaande panden de galerij een desolate en verloederde indruk. Het Sint-Niklase stadsbestuur neemt nu mee de touwtjes in handen en kocht maar liefst 17 winkelpanden in de Reinaertgalerij aan. "Door zelf een meerderheid van de panden aan te kopen, hebben we een stevige vinger in de pap als het gaat om de verdere toekomst van de galerij."

De aanblik van de galerij oogt weinig florissant. Van de 52 panden staan er momenteel 40 leeg. Van de levendige galerij uit de jaren '90 is niets meer te bespeuren. Schepen voor ruimtelijke ordening Wout De Meester: "De laatste 10 jaar passeerde met de regelmaat van een klok een scenario om de Reinaertgalerij nieuw leven in te blazen. Elk scenario botste op dezelfde muur: de versnipperde eigendomsstructuur. Om mee de toekomst van de galerij te bepalen is het belangrijk dat de stad een meerderheid van de panden verwerft. Toen we vorig jaar de mogelijkheid kregen om in één ruk 17 panden aan te kopen tegen een aantrekkelijke prijs, hebben we meteen toegehapt." Om het totaalbedrag van 600 000 euro te kunnen ophoesten, kon de stad rekenen op een subsidie van 270 000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ontwikkelen.

Groen trok eerder aan de alarmbel

In het verleden trok Groen Sint-Niklaas al meermaals aan de alarmbel. Bart De Bruyne - toen nog raadslid en nu schepen - pleitte in 2015 al voor de oprichting van een taskforce om na te denken over de toekomst van de galerij. "Hoewel de stad hier stevig aan de kar trok en de eigenaars samenbracht, stierf dit initiatief een stille dood. Met 22 verschillende eigenaars tot één plan komen bleek een aartsmoeilijke opgave. Door het geweer nu van schouder te veranderen en zélf te participeren hebben we nu de armslag die we toen misten. Deze ruimte - meer dan 4000 m2 in het winkelhart van de stad - heeft té veel potentieel om ze volledig te laten verkommeren."

Strategische ligging

De aankoop van de eerste 17 panden is slechts het begin. Het is de bedoeling om de komende tijd nog meer panden te verwerven en zo mee de reconversie van de galerij te sturen. De finale bestemming ligt echter nog niet vast. Schepen De Meester: "Alle aangekochte panden liggen in het noorden van de galerij en vormen een verbinding tussen de Collegestraat en de cultuursite en de Stationsstraat. Ze hebben strategisch in elk geval een bijzonder interessante ligging. De toestand van de galerij is een doorn in het oog van veel Sint-Niklazenaren. Door ons mee te engageren kunnen we zelf mee de oplossing uittekenen en zijn we niet langer enkel afhankelijk van de goodwill van de eigenaren."

Nieuwe dynamiek

Ondertussen vonden verkennende gesprekken plaats om nog meer panden te verwerven. Of de Reinaertgalerij een winkelgalerij blijft? Schepen De Bruyne: "Uit de taskforce van de vorige bestuursperiode en alle andere trajecten die al gelopen zijn, kwamen in elk geval veel interessante ideeën. Van ruimtes voor start-ups tot artistieke projecten. De bestemmingsplannen laten veel mogelijkheden toe. We willen ons nu nog niet vastpinnen op één scenario. De kans is klein dat het een winkelgalerij blijft, acht ik klein: de panden zijn vaak erg benepen en niet meer van deze tijd. Met de komst van de e-commerce en het Waasland Shopping Centrum is het winkellandschap tegenover de jaren '90 ook ingrijpend veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat met de heraanleg van de Grote Markt een hele nieuwe dynamiek op gang zal komen die ook op dit gebied zal afstralen."