Trekpleisterplek voor stadsbos Puitvoet

05 Juli 2021

Trekpleisterplek voor stadsbos Puitvoet

In Sint-Niklase jeugdbewegingsmiddens is Puitvoet al decennialang een begrip. Generaties kinderen en jongeren komen zich er elk weekend uitleven en elke zomer strijken er groepen uit binnen- en buitenland neer om te genieten van dit stuk groen op een steenworp van het stadscentrum. Stad Sint-Niklaas koestert de ambitie om deze groene long te doen uitgroeien tot een heus stadsbos van meer dan 50 hectare. De ontwikkeling van een trekpleisterplaats op Puitvoet moet mensen uit de hele stad naar dit mooie stuk groen lokken. De afgelopen jaren werden systematisch percelen aangekocht en waar nodig bebost. Onder impuls van schepen Wout De Meester plantten talloze Sint-Niklazenaren op Puitvoet honderden bomen in het geboortebos en werden recent een vijver én een verjaardagsbos ter gelegenheid van 800 jaar Sint-Niklaas bij het stadsbos gevoegd. Het is de bedoeling om daar de volgende jaren nog enkele hectaren bij te doen. Aantrekkingskracht voor de hele stad Het afgelopen jaar (her)ontdekten vele stadsgenoten Puitvoet. Vooral mensen uit de buurt vonden in het groene domein een ideale bestemming voor hun coronawandeltochten. Toch blijft de aantrekkingskracht van Puitvoet vooral beperkt tot omwonenden en jeugdbewegingen. Daar wil de stad verandering in brengen. Tegen 2022 moet er een ‘trekpleisterplek’ verrijzen. “Het is onze ambitie om deze groene long uit te bouwen tot een aangename pleisterplek voor jong en oud,” stelt schepen van jeugd Bart De Bruyne. “Met respect voor het natuurlijke karakter van de omgeving,” vult schepen van natuur Wout De Meester aan. Beiden zetten ze hun schouders onder dit project. Na het fel gesmaakte nieuwe speelbos in het Stadspark moet dit de tweede nieuwe pleisterplek deze bestuursperiode worden. Een avonturenbos voor jonge tieners “Met deze plek richten we ons vooral op de doelgroep van de jonge tieners. Zij vallen momenteel een beetje tussen twee stoelen: een gewone speeltuin zijn ze al lang ontgroeid maar voor het aanbod voor jongeren zijn ze dan weer te jong. Bij inspraaktrajecten als Baas in Sint-Niklaas gaven ze aan dat ze een avontuurlijke speelplek in onze stad missen. De pleisterplek op Puitvoet moet hierop een antwoord bieden,” zet schepen De Bruyne de ambitie uiteen. “Ook voor gezinnen met jonge kinderen moet het een aangename plek worden. Niet ver van de stad, maar toch in een groene en natuurlijke omgeving. We willen ook duidelijk zichtbare toegangspoorten voor deze groene long creëren, zodat mensen getriggerd worden om Puitvoet te verkennen. Nu ligt het wat geprangd tussen het industriepark aan de ene kant en de winkels in de Kapelstraat. Wie Puitvoet niet kent, loopt of rijdt er zo voorbij, terwijl het zoveel troeven heeft,” aldus Wout De Meester. Input van de doelgroep zelf Om het gebied vorm te geven, legt de stad haar oor te luisteren bij de doelgroep zelf. De scoutsgroepen die op Puitvoet hun vaste stek hebben, gaven spelenderwijs hun input. Een uit de kluiten gewassen boomhut, maar ook een levensgrote katapult of tipi’s: aan creatieve ideeën geen gebrek. Ook de scholen uit de buurt en de vzw Puytvoet, die het speel- en kampeerterrein op het domein beheert, worden nog bevraagd. De input van dit participatietraject komt uiteindelijk bij Regionaal Landschap Schelde-Durme terecht. Zij ontwikkelen op basis van de bij elkaar gesprokkelde voorstellen een concept. Het is de bedoeling om tegen het begin van het jeugdbewegingsjaar in september een conceptplan klaar te hebben. Tijdens een gezellig kampvuurmoment – dat tegen dan hopelijk zal kunnen – krijgen jongeren en jeugdbewegingen het plan voor het eerst te zien en kunnen ze hier en daar nog bijsturen. Klaar tegen 2022 “De werken zijn gepland in het voorjaar van 2022. We mikken op de Buitenspeeldag van 2022 om de nagelnieuwe trekpleisterplek officieel in te spelen. We zijn ervan overtuigd dat dit een stevige meerwaarde zal betekenen voor de hele Puitvoetsite,” schetst Bart De Bruyne het verdere verloop. De ‘finishing touch’ volgt volgens Wout De Meester later: “In het najaar nemen we de tijd om bomen en struiken bij te planten. Het bos waarop de pleisterplek komt heeft immers flink te lijden gehad onder de letterzetter. En daarna is het aan de natuur om alles verder vorm te geven.” Tijdens deze bestuursperiode komen er nog twee dergelijke trekpleisterplekken bij: eentje in het Sportkringpark nabij het nieuwe zwembad en eentje op het Sint-Jansplein. Voor het Sportkringpark werd al een stevig participatietraject gelopen en konden scholen, clubs en jeugdverenigingen hun input al geven. De plannen voor het Sint-Jansplein moeten nog volop vorm krijgen. Elke trekpleisterplek krijgt een eigen cachet en uitzicht en richt zich op een andere doelgroep.